kastrati

SHEFQET KASTRATI

 

President i Kastrati Group
Të ardhurat bruto 2014: 480 milionë EURO
Ndryshimi në % 14/13: +8
Numri i punonjësve: 533
Vendndodhja: Durrës

Cilido që ka shqyrtuar e mbikqyrur në vazh- dimësi tregun e hidrokarbureve ka vënë re me lehtësi dy gjëra. Së pari, ndryshimin e vazhdueshëm të operatorëve të këtij tregu. Mjaft kompani, të cilat dikur kanë qenë protagonist të spikatur të këtij tregu kanë dalë prej tij e tashmë nuk fi gurojnë fare në inventarin e subjekteve që merren me këtë biznes. Vetëm gjatë vitit 2014 janë 4 kompani që kanë dalë nga tregu e po kështu janë disa të tjera që I janë shtuar këtij tregu.

Me Shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2015” 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *