endripuka

ENDRI PUKA

Drejtor i Përgjithshëm i Albpetrol
Emri i kompanisë: Albpetrol
Të ardhurat bruto 2014: 51 milionë EURO
Numri i punonjësve: 2014
Vendndodhja: Patos, Fier

AlbPetroli është një shembull tjetër, përvec dy kompanive të tjera publike që tregon se një shoqëri shënon progress kur ajo mirëmenaxhohet me ligjësitë dhe botëkuptimin e menaxhimit të një prone private. Këtë e tregon dinamika pozitive e kësaj kompanie gjatë vitit 2014, krahasuar me vitin paraardhës, në të gjitha aspektet. Përgjatë vitit 2014, Albpetrol pati këto karakteristika kryesore

Me Shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2015”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *