ilir-linza

ILIR LINZA

Administrator i Përgjithshëm i kompanisë FPM Tutto Mobili (Fabrika e Prodhimit të Mobiljeve)
Emri i kopmanisë FPM Tutto Mobili
Të ardhurat bruto 2014: 10 milionë EURO
Numri i punonjësve: 166
Vendndodhja: Tiranë

Drejtuesi i Fabrikës së Prodhimit të Mobiljeve FPM Tutto Mobili, Ilir Ilnza është një person që suksesin që ka arritur e përjeton me modesti dhe krenari. “Shikoni se ka edhe kompani të tjera të mira në fushën e prodhimit të mobiljeve”- na tha ai para disa vitesh. E vërteta është se fabrika, reparte dhe kompani të tregtimit të mobiljeve ka shumë. Ka aq shumë sa mjafton vetëm një testim vizibël për tu bindur në sasinë e tyre. Mirëpo, ndonëse subjektet në këtë fushë janë të panumurta, askush prej tyre nuk mund ti afrohet FPM-së. Askush prej tyre nuk mundet të fi tojë as statusin e sfi duesit të FPM-së.

Me Shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2015”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *