agro

KOMPANIA AGRO BLEND

Emri i kompanisë: Agro Blend
Të ardhurat bruto 2014: 17 milionë EURO
Numri i punonjësve: 75
Vendndodhja: Vorë, Tiranë

Që prej 12 vitesh, kur ne kemi fi lluar Botimin Kombëtar: “Biznesi Shqiptar: Më të Mirët” bazuar në një mori indikatorësh, si madhësia e biznesit, lloji i aktivitetit, impakti social-ekonomik i veprimtarisë etj kompania AgroBlend ka qenë gjithmonë e pranishme. Për faktin e thjeshtë sepse gjatë analizës së treguesve ekonomiko-fi nanciarë të subjekteve që tregojnë performancën e tyre, AgroBlend është gjitmonë në mes të 200 kompanive më të mëdha shqiptare. E tillë ka qenë, e tillë rezulton edhe në vitin 2014. Me rreth 17 milionë euro aktivitet, kjo kompani renditet në vendin e 88 mes 200 kompanive më të mëdha të Shqipërisë. Dhe nuk duhet harruar që lloji i aktivitetit të kësaj kompanie nuk mund të jetë i krahasuar nga ana sasiore me kompani të tilla si ato që tregtojnë karburant apo me kompani telekomunikacionesh apo bankash.

Me Shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2015”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *