albelectrica

KOMPANIA ALBAELETTRICA

Ne vendosim standartet
Të ardhurat bruto 2014: 13.5 milionë EURO
Ndryshimi në % 14/13: +7
Numri i punonjësve: 80
Vendndodhja: Tiranë

Shoqëria Albaelettrica është specializuar në tregtimin me shumicë e pakicë të materialeve elektrike, civile, industriale, si edhe në projektimin dhe instalimin e tyre që prej vitit 1993. Kjo shoqëri është e para që ka sjellë në tregun shqiptar gamën dhe cilësinë e produkteve bashkëkohore të njohura në tregun Europian. Me një staf me kualifikim të lartë dhe të gatshëm në çdo kohë për t’iu përgjigjur nevojave të klientëve, individë apo biznese, Albaelettrica krenohet me menaxhimin e nivelit më të lartë dhe me kujdesin deri në hollësitë më të vogla për përmbushjen e kërkesavetë klientit; duke fi lluar që nga ideimi e konsulenca dhe deri tek projektimi e zbatimi duke ruajtur raportin më të mirë në treg midis cilësisë dhe çmimit.

Me Shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2015”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *