inditex

KOMPANIA INDITEX ALBANIA

Emri i kompanisë: Inditex Albania
Të ardhurat bruto 2014: 9 milionë EURO
Numri i punonjësve: 150
Vendndodhja: Tiranë

Imagjinoni për një cast gjendjen në të cilën ndodhet sektori i qendrave tregtare në Shqipëri. Gjykuar nga disa tregues të rendë- sishëm sikurse janë të ardhurat e popullisisë, infl acioni apo papunësia, që në fund të fundit përcaktojnë fuqinë blerëse të popullatës konkludohet se Shqipëria ka sipërfaqe të qendrave tregtare minimumi dy herë më shumë se sa nevojat. Ose me saktë se cështë në gjendje të suportojë ekonomia shqiptare. Por, megjithëse situate nuk është optimiste për sektorin në tërësi, operatorët e këtij tregu e kanë një pikë referimi e arsyetimi se si duhet të veprojnë për ti shpëtuar konkurencës me njëri-tjetrin. E kanë një shembull konkret se si duhet vepruar për të mos u klasifi kuar tek humbësit, por tek fi tuesit e luftës brenda sektorit. Thënë thjesht dhe shkurt, ata duhet të gjejnë klientë si kompania Inditex.

Me Shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2015”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *