shkreli

KUJTIM SHKRELI

Administrator i Përgjithshëm i kompanisë “EURO-FISH”
Emri i kompanisë: EURO-FISH
Të ardhurat bruto 2014: 2 milionë EURO
Numri i punonjësve: 440
Vendndodhja: Lezhë

Në disa raste, njeriu mund të ketë arritur shumë në jetë e prapë se prapë qëllon të mos ndjehet plotësisht i realizuar. Mund ntë jetë në rregull me ekonominë personale, por kjo është e pamjaftueshme për të. Dhe kjo ndodh sidomos me ata persona që realitetin e shikojnë në dinamikë, që objektivat që i vendosin vetes nuk janë thjesht në aspektin material e sasior, por përbushje e kurorëzim idesh. Nga ato ide që sjellin vlera të shtuara jo vetëm në biznesin që drejtojnë, por në ekonominë shqiptare në tërësi. Që sjellin vlerë të shtuar për komunitetin shqiptar në tërësi. Një biznesmen i tillë është Kujtim Shkreli, Administrator i Përgjithshëm i kompanisë “Euro-Fish”.

Me Shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2015”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *