agrokoni

RUZHDI KONI

Administrator i Përgjithshëm i kompanisë “AGROKONI”
Emri i kompanisë: AGROKONI
Të ardhurat bruto 2014: 1 milionë EURO
Numri i punonjësve: 30
Vendndodhja: Tiranë

Kohët e fundit po shikojmë një përpjekje të shtuar të qeverisë aktuale për të zhvendosur vëmëndjen politikbërëse dhe atë të aktorëve investues në sektorin e bujqësisë. Nuk është një përpjekje e keqe dhe e paarsyeshme. Sepse bujqësia prej kohësh është “dizenjuar” si një nga sektorët bazë të ekonomisë shqiptare, që fatkeqësisht nuk ka arritur në nivelet që kërkohet. Mirëpo, nëse qeveria këshillon, orienton, promovon e premton për support në këtë fushë, në një këndvështrim tjetër ajo ndërkohë lavdëron e përgëzon të gjithë ato aktorë, agjentë e subjekte që deri tani kanë funksonuar e ngritur nivelin e bujqësisë shqiptare këtu ku është.

Me Shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2015”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *