agro

KOMPANIA AGRO BLEND

Të ardhurat bruto 2015: 19 milion EURO
Ndryshimi në % 15/14: +11
Numri i punonjësve: 75
Vendndodhja: Vorë, Tiranë

Kompania AGROBLEND është një ‘trup” me dy “gjymtyrë”: njëra që ka të bëjë me tregtimit të inputeve bujqësore dhe tjetra që ka të bëjë me përpunimin e miellit dhe prodhimin e produkteve të ndryshme që vjen nga ky përpunim. Nëpërmjet këtyre dy aktiviteteve kompania ka realizuar përgjatë vitit 2015 një xhiro prej 2.7 miliardë lekësh ose rreth 19 milionë euro. E krahasuar me vitin paraardhës kompania ka njohur një rritje prej rreth 2 milionë euro në shumë absolute. Kjo dinamikë aktiviteti në rritje e Agro Blend tregon se kompania tashmë ka një aktivitet të konsoliduar. Kjo tregon se kompania ka një fi lozofi dhe qëllim të qartë. Të përforcojë rolin prej lideri në sektorin e tregtimit të inputeve bujqësore, rol që e ka marrë prej vitesh, si dhe të zvogëlojë sa më shumë diferencat me konkurentët e saj në industrinë e fabrikimit të dritherave, duke ofruar në treg product sa më cilësor. Rritja e aktiviteti të kompanisë Agro Blend, krahasuar me një vit më parë, është domethënëse sepse ajo vjen në një moment ku ekonomia shqiptare është në vështirësi ku fermerët e konsumatorët potencialë të produkteve të saj hasen me..

Me Shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2016”