majlind

MAJLIND LAZIMI

Drejtor Ekzekutiv i Posta Shqiptare
Të ardhurat bruto 2015: 17 milionë EURO
Ndryshimi në % 15/14: +20
Numri i punonjësve: 2579
Vendndodhja: Tiranë

Posta Shqiptare vazhdon të ngelet një nga kompanite publike më të medhaja dhe më të suksesshme në vend jo vetëm për nga volumi i sherbimeve dhe të ardhurave, por edhe për nga numri i madh i punonjësve. Sot kjo kompani mban vendin e shtatw ndër 100 punëdhënësit më të mëdhenj në Shqipëri me 2579 punonjës në të gjithë territorin e Shqipërisë. Rritja e volumit tw veprimtarisw sw kompanisw wshtw shoqwruar edhe me rritjen e punwsimit sepse njw vit mw parw kompania ka patur afro 2294 persona tw punwsuar. Përvec volumit të të ardhurave dhe numrit të madh të të punësuarve, kjo kompani ka edhe rrjetin më të madh të zyrave ne vend me 550 zyra postare në të gjithë territorin e vendit, duke siguruar kështu një mbulim 100% të territorit shqiptar. Sot, Posta Shqiptare është kthyer në një kompani multidimensionale ku qytetaret mund të marrin një sërë shërbimesh utilitare duke fi lluar që nga arkëtimet e ndryshme për energjinë elektrike, ujin e pijshëm, kopshtet e shkollat, pagesat e pensioneve dhe invaliditetit, transferta dhe këmbim parash, pagesat e kesteve te kredive, pagesa siguracionesh, rimbushje telefoni dhe digitalbi dhe sigurisht ..

 

Me Shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2016”