Fabrika e Çimentos Fushë-Krujë

Emri i kompanisë:  Fabrika e Çimentos FushëKrujë
Xhiro e biznesit 2017:  50 milionë EURO
Numri i punonjësve:  372
Vendndodhja:  FushëKrujë

Fabrika e çimentos në Fushë Krujë u ndërtua fi llimisht nga kinezët në vitet 1960. Në vitin 1995 fabrika praktikisht kishte pushuar operacionet dhe qeveria vendosi që e vetmja mënyrë për ta shpëtuar ishte privatizimi i saj. Seament Holding e bleu fabrikën nga qeveria në vitin 2000 përmes degës së saj Fabrika e Çimentos Fushë Krujë sh.p.k. (FÇFK) dhe filloi një program modernizimi dhe investimi, të mbështetur me fonde nga BERZh, IFC, OFID dhe Alpha Bank. Fabrika e re u vendos në vitin 2007. Krujacem dhe Krujamall janë të njohura në gjithë Shqipërinë dhe rajonin si produkte dhe shërbime cilësore të çimentos. Duke i kuptuar sfidat e konsumatorëve dhe të palëve të interesit, FÇFK është bërë prodhuesi kryesor i çimentos në Shqipëri, i aftë të ofrojë zgjidhje të përshtatura për klientët dhe palët e interesit. Vizioni i FÇFK është që të jetë prodhues model i çimentos në rajon, duke ofruar zgjidhje alternative për burime të pakta, duke i bërë të përfitojnë të gjitha palët e interesit dhe duke u përpjekur për qëndrueshmëri korporative. Misioni i FÇFK është t’u ofrojë klientëve të saj produkte dhe shërbime me cilësi të lartë të çimentos dhe përmbushje të nevojave dhe të pritshmërive aktuale dhe të ardhshme të klientëve dhe të palëve të interesit, duke vendosur vlerën afatgjatë përpara fitimit afatshkurtër.

Me Shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2018”