Genc Mataj

Xhiro e biznesit 2017:  12 milionë euro
Ndryshimi % 17/16:   + 13
Numri i punonjësve:  130
Vendndodhja:  Durrës

Shoqëria Pelikan shpk është krijuar me 22 Mars 1995 nga Feruz Mataj, me aktivitet Shërbime Logjistike; Spedicion, Agjensi Detare, Transport kombëtar dhe ndërkombetar me mjetet e veta për të tretë, magazinazh, asistencë doganore etj. Që prej asaj kohe shoqëria ka patur synim krye- sor mbylljen e cikleve të plota logjistike me cilësinë maksimale të mundshme për veprimtari të ndryshme importi dhe eksporti për llogari të klienteve te saj. Aktiviteti i shoqërisë është rritur dhe zhvilluar në vite. Si rrjedhojë shoqëria gjithmonë e më shumë i është përshtatur tregut duke ofruar cilësi në shërbime, shtuar flotën e mjeteve të transportit dhe mjeteve të rënda përpunuese, duke rritur cilësine e personelit e së fundmi ambjentet për magazinazh. Në vitin 1999 shoqëria Pelikan nisi procedurat për hapjen e Magazinave Doganore, duke i hapur kështu rrugen një zhvillimi të ri, një model ky i pa zhvilluar më parë. Me anë të kësaj nisme shoqëria i dha më shumë mundësi tregut kombëtar dhe fqinjëve përreth të rrisnin aktivitetin e tyre në import/eksport. Shoqëria Pelikan me rolin kryesor si pritëse malli, organizuese për procedurat detare, doganore, ops shkarkim/ ngarkimit,transportit,logjistike, kontrolluese dhe lëshuese, realizon më së miri mbylljen e të gjithë ciklit të procedurave me të gjitha palët e përfshira (Nisës malli, pritës/klient dhe autoritet shteterore dhe doganore). Një sukses ky mjaft i madh si për klientët, shoqërinë por dhe për të ardhurat e shtetit shqiptar. Më tej, Shoqeria Pelikan sjell një tjetër risi në tregun shqiptar, atë të transportit të mallrave të konteinerizuara. Anijet e para erdhën nga Turqia, Greqia, si fillim me nga 10 apo 15 konteniere.

Me Shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2018”