rs

Helidon Rruga

Xhiro e biznesit 2017:  13,5 milionë EURO
Ndryshimi % 17/16:  15%
Numri i punonjësve:  150
Vendndodhja:  Durrës

Kompania “Koral Fish” njohu gjatë vitit 2016 një kapërcim sasior në aktivitetin e saj. Pasi xhiro e kompanisë u rrit me një ritëm prej 90 përqind krahasuar me një vit më parë, një ritëm rritje ky i pazakontë për të gjitha kompanitë e tjera shqiptare. E verifikuar cdo vit si një kompani e suksesshme në sektorin e përpunimit të peshkut, “Koral Fish” ka njohur cdo vit rritje të akivitetit të saj, mirëpo ajo cfarë përjetoi gjatë vitit 2016 ishte një “saldim” i aktivitetit të kompanisë në një tjetër nivel. Edhe gjatë vitit 2017, kompania njohu sërish rritje, duke vazhduar kështu të përforcojë fizionominë e saj si një kompani lider e sektorit përkatës. Janë me dhjetra kompani që kanë këtë natyrë aktiviteti, janë më dhjetra subjekte që argument të biznesit të tyre kanë produktet e detit, mirëpo “Koral Fish” ka arritur të krijojë një distancë të madhe me to. Sepse aktiviteti i saj është thuajse me cikël të mbyllur në këtë sektor. Kompania ka flotën e saj nëpërmjet së cilës siguron lëndën e parë për përpunim, por që sigurisht nuk përbën të gjithë sasinë që ajo përpunon në vit, pasi një pjesë e mirë e lëndës së parë vjen edhe nga importi. Kompania ka gjithashtu kapacitete të mjaftueshme për përpunim, duke respektuar të gjitha normativat e Bashkimit Europia. Si një kompani eksportuese, si një kompani, e cila aktivitetin e saj e realizon me partner europianë të saj, kryesisht në tregun Italian, është e kuptueshme se standartet që ajo plotëson e realizon janë të nivelit më të lartë. Të jesh partner i kompanive të konsoliduara italiane prej kaq e kaq vitesh, të rriësësh në mënyrë graduale dhe sistematike aktivitetin nga njëri vit në tjetrin, kjo tregon për një status të për fi tuar e të merituar pikërisht nga puna me standarte të larta, nga përkushtimi e dedikimi ndaj biznesit që drejton. Ashtu sic vepron Administratori i Përgjithshëm i “Koral Fish”-it, Helidon Rruga. Të operoh me sukses të vazhdueshëm prej afro 24 vitesh e të jesh lider i padiskutueshëm i tregut kjo tregon se kemi të bëjmë me nje biznes të menaxhuar shkëlqyeshëm.

Me Shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2018”