Mario Bracci

Xhiro e biznesit 2018: 55 milion EURO
Ndryshimi në % 18/17: +10
Numri i punonjësve: 197
Vendndodhja: Thumanë, Krujë

Që roli i drejtuesit kryesor të një kompanie është tejet i rëndësishëm, ky është një fakt i njohur e i pranuar gjërësisht. Por nëse do të duhet të ofronim një shembull të mirë ilustrimi se si ndryshimi i “kokës” së trupës menaxhuese mund të shoqërohet edhe me përmirësime të mahnitëshme të performancës së një kompanie, atëhere një shembull i mirë i kësaj natyre është kompania Antea Cement. Mario Bracci, CEO i saj, është emëruar në këtë detyrë në fillim të vitit 2017. I njohur si profesionist i industrisë së prodhimit të cimentos, ai ka një background të fortë profesional dhe përvoja shërbimi në vende të ndryshme të botës si Itali, USA, Zvicër, Marok, Spanjë etj. Në përvojën e tij mbi 25 vjecare z. Bracci ka menaxhuar biznese me mbi 400 milionë euro turnover dhe mbi 1000 të punësuar. Ndaj, përpos faktorëve të tjerë, është i padiskutueshëm edhe fakti se përvoja dhe aftësia e tij menaxheriale e drejtuese e ka dhënë ndikimin e saj në përmirësimin e performancës së kompanisë Antea Cement.

Me shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2019”