altan

Kaner Altan

Emri i kompanisë: TUR TEKSTIL
Xhiro e biznesit 2018: 6 milionë euro
Numri i punonjësve: 350
Vendndodhja: Patos, Fier

Qeveritë e ndryshme në Shqipëri kanë përdorur shpesh incentiva për të stimuluar nxitjen e investimeve të huaja. Të vetëdijshme për përmasat e papunësisë si një plagë sociale e shoqërisë këto incentiva kanë shërbyer për investimet e huaja në tërësi dhe për ato,të cilat kanë një impakt të gjërë social në vecanti. Kompania “Tur Tekstile” është një kompani tipike e krijuar në këtë mënyrë. Ajo është rezultat I kombinimit të koshiencës së politikanëve lokalë të Fierit për të bërë dicka për zbutjen e papunësisë me inciativën dhe përvojën e Kaner Altan si biznesmen turk në Shqipëri. Duke shfrytëzuar politikën e qeverisë shqiptare për të dhënë ambiente me qera me 1 euro metri katror, në disa prej ambienteve të papërdorura të kompanisë publike Albpetrol u themelua 6 vite me parë TUR Tekstil. Sikurse kujton sot njëri nga aksionerët e saj e njëkohësisht drejtues I kompanisë, Kaner Altan, ajo e nisi punën me 40 vetë, për tu rritur gradualisht deri në nivelin e sotëm të një kompanie që performon përgjithësisht mirë.

Me shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2019”