1

Kompania “Ama Recycling”

Xhiro e biznesit 2018: 16 milionë EURO
Ndryshimi në % 18/17: +5
Numri i punonjësve: 50
Vendndodhja: Tiranë

Viti 2018 ka qenë një vit shumë i vështirë e problematik për ato subjekte që e kanë të orientuar aktivitetin e tyre nga eksporti. Sepse, ndryshimi i kursit të këmbimit të Euros në raport me lekun i ekspozoi kompani të tilla përballë një konjukuture të re, por të pafavorshme. Ndërsa kontratat me partnerët e huaj ishin fiksuar në euro, pjesa më e madhe e shpenzimeve në vend bëhen në lekë. Dhe në kushtet kur Euro zhvleftësohet karshi lekut, atëhere është e qartë se kompanitë me natyrë eksportuese preken në rentabilitetin e tyre vetëm si pasojë e ndryshimit të kursit. Jashtë këtij ndikimi nuk kishte si të qëndronte edhe kompania e mirënjohur “Ama Recycling”. Megjithëse edhe asaj iu desh ta vunte këtë “ndryshim klime” biznesi, sërish, ia doli mbanë që të ruajë një performancë tëadmirueshme. Realioi një xhiro biznesi prej 2 miliardë lekë, duke patur afërsisht të njëjtin rezultat sa ai i një viti më parë. Po në të njëjtin nivel e pati edhe eksportin, pasi “Ama Recycling” është një kompani e cila të gjithë produktin e saj e ka për eksport. Dhe në renditjen e kompanive eksportuese më të mëdha ishte e 20-ta, cka tregon se kompania siguroi një performancë shumë të mirë.

Me shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2019”