GSA1

Kompania GSA

Emri i kompanisë: GSA
Xhiro e biznesit 2019: 80 milion EURO
Numri i punonjësve: 171
Vendndodhja: Tiranë

Viti 2019 nuk ka qenë një vit i mirë për prodhuesit e energjisë elektrike. Ata, pra prodhuesit publikë, prodhuesit privatë dhe ata me kontrata koncensionare arriten që të hedhin në treg vetëm 5.207 MWh, ndërkohë që konsumi në total gjatë vitit të shkuar ishte 7.613. Gjatë vitit 2019, energjia elektrike në dispozicion u ul me 0,3 %. Prodhimi neto vendas i energjisë elektrike në këtë periudhë arriti vlerën 5.208 GWh nga 8.552 GWh energji të prodhuar në vitin 2018, duke shënuar një ulje të prodhimit me 39,1 %. Ky prodhim u realizua nga hidrocentralet publike në masën 57,2 %, nga hidrocentralet private dhe koncensionare në masën 42,3 % dhe nga të tjerë prodhues (energji e rinovueshme) në masën 0,5 % të prodhimit neto vendas të energjisë elektrike.

Me shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2020”