rafineria r.b.h. beline

Rebani Likometa

Emri i kompanisë: IZVOR 99 dhe R.B.H Belinë
Xhiro e biznesit 2019: 38 milion EURO
Numri i punonjësve: 60
Vendndodhja: Tiranë, Elbasan

Kur një biznesmen i hyn punës për realizimin e një investimi të ri, përpos intuitës dhe asaj çka i imponon përvoja, është edhe plani i biznesit mbi bazën e të cilit ai ndërton pritshmëritë. Mirëpo ajo cfarë do të servirë realiteti është intriguese dhe mbetet të verifikohet pasi investimi realizohet dhe vepra futet në shfrytëzim. Gjatë rrugës do sqarohen e do iu jepet përgjigje konkrete pyetjeve nëse llogaritë janë bërë me laps në dorë apo me shkop në rërë? Objektivat dhe qëllimet janë kalkuluar në mënyrë të saktë apo pa realizmin e duhur? Investimi i mbaruar a ishtë i kërkuar nga tregu apo rezulton një keqkuptim i atij që e ndërmorri atë? Paratë për investimin e mbyllur ishin para të hedhura kot apo të investuara në drejtimin e duhur? Këto e shumë pyetje si këto sqarohen pra në periudhën postinvestim. Para 4 viteve, Presidenti i kompanisë Izvor 99 e konsideroi të nevojshme ndërtimin e një rafinerie për nxjerrjen e bitumit nga nafta e papërpunuar.

Me shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2020”