h_rruga

Helidon Rruga

Xhiro e biznesit 2020: 20 milionë EURO
Ndryshimi në % 20/19: 5%
Numri i punonjësve: 500
Vendndodhja: Durrës

Situata e jashtëzakonshme që kaloi shoqëria shqiptare në përgjithësi prej pandemisë së shkaktuar nga Covid 19 gjatë vitit 2020, pati një ndikim të madh edhe mbi biznesin shqiptar.
Disa sektorë u ndikuan pozitivisht pasi natyra e tyre e aktivitetit ishte e tillë, disa u ndikuan negativisht. Ndaj, pyetja më e zakonshme që mund të bëhet për cdo biznes, në një situatë të pazakontë, si ajo e vitit të kaluar është se cili ishte sensi i ndikimit të pandemisë dhe sa ishte masa e ndikimit të saj. Një pyetje e tillë vlen edhe për kompaninë “Koral Fish”. Nëqoftëse do të nisemi nga treguesit kryesor të performancës së saj, duket se pandemia nuk ka patur ndonjë ndikim të madh në veprimtarinë e saj. Sepse kompania realizoi gjatë vitit 2020 një aktivitet prej 18 milionë eurosh, ndërkohë që një vit më parë aktiviteti i saj ishte 19 milionë euro. Pra kemi të bëjmë me një ulje të aktivitetit prej 5 për qind.

Më shumë informacion mund të gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Më të mirët 2021”