busi

Luca Busi

Emri i kompanisë: “Coca Cola Bottling Shqipëria”
Xhiro e biznesit 2020: 30 milionë euro
Numri i punonjësve: 344
Vendndodhja: Tiranë

Si ishte viti 2020 për kompaninë “Coca-Cola Bottling Shqipëria” sa i takon performancës & sa e impaktoi aktivitetin e kompanisë, pandemia?
“CCBS, si të gjitha kompanitë në nivel global, u pushtua nga emergjenca e pandemisë, e cila preku ekonominë, duke frenuar rritjen që realiteti i biznesit tonë po regjistronte si në aspektin e qarkullimit ashtu edhe në aspektin e niveleve të punësimit – nënvizon Luca Busi, President i CCBS – Tendencat e blerjes kanë ndryshuar papritur në vitin 2020; sektorin Ho.Re.Ca u bllokua nga pandemia; lëndët e para kanë pësuar një rritje të konsiderueshme ne çmime; rregullat dhe kufizimet e vendosura nga qeveria kanë diktuar një tkurrje të mprehtë të kërkesës së konsumatorit. E gjithë kjo, formoi një skenar paniku të përgjithësuar dhe që kontribuoi në një rënie të xhiros e cila për CCBS ishte rreth -10.8% në krahasim me vitin 2019, e cila në vend të kësaj kishte shënuar një rritje neto prej 8% në krahasim me vitin 2018.

Më shumë informacion mund të gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Më të mirët 2021”