p_goga

Perikli Goga

Emri i kompanisë Diamant
Numri i punonjësve: 41
Zyrat qëndrore: Durrës

Kompania u themelua në shkurt të vitit 1994 nga Z. Perikli Goga, i cili kishte fituar një eksperiencë mjaft të gjërë në transport gjatë punës në Portin e Durrësit në fillim të viteve ’90. Diamant u krijua gjatë kohës kur kishte mjaft transporte ndihmash mes Shqiperise dhe Italisë, ku Z. Goga pati mundësinë të krijonte mjaft kontakte e partnerë të rëndësishëm, ndër të cilet dhe Z. Piergiorgio Colombo, i cili qe shtysa për krijimin e kompanisë dhe sot konsulent i Diamant prej vitesh. Emri ‘Diamant’ u vendos në nder të halles se Z. Goga, e cila quhej Diamanta, dhe me të cilen Z. Goga kishte marrëdhënie të shkëlqyera pasi ka qenë gjithmonë mbështetëse në nismat e tij. Diamant operon në fushën e transportit dhe logjistikës, duke ofruar shërbime në Shqipëri dhe në mbarë botën nëpërmjet një rrjeti të konsoliduar partneresh. Ndër shërbimet kryesore, Diamant ofron transport ndërkombëtar mallrash nëpërmjet rrugëve tokësore, detare e ajrore, transporte jashtë norme, shërbim magazinazhi, magazina doganore, agjenci doganore si dhe shërbime ngarkim shkarkimi me vinç.

Më shumë informacion mund të gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Më të mirët 2021”