maltin_k

Maltin Korkuti


Emri i kompanisë Credins Bank
Xhiro e biznesit 2021: 101 milionë EUR
Numri i punonjësve: 997

Zyrat qëndrore: Tiranë

Banka Credins e mbylli vitin ‘21 me një performancë të kënaqshme financiare dhe në linjë me objektivat strategjike të vendosura, madje duke kapërcyer disa prej shifrave të buxhetuara. Rezultatet e arritura në fund të këtij viti të gjatë e të vështirë, janë pasqyrim i punës dhe energjive të përbashkëta të 997 punonjësve dhe asaj që kemi bërë çdo ditë, bashkërisht me çdo klient e në çdo degë të bankës Credins.

Më shumë informacion mund të gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Më të mirët 2022”