Adrian Aliko

Emri i kompanisë:  KA TRADING
Xhiro e biznesit 2017:  6 milionë euro
Numri i punonjësve:  55
Vendndodhja:  Vlorë

Kompanisë së prodhimit të pampersave për fëmijë dhe pleq, “KA Trading”, i kanë ecur mirë punët edhe përgjatë vitit 2017. Ka realizuar një aktivitet prej afro 700 milionë lekë, i gjithi i destinuar prej eksport si dhe një fitim prej afro 221 milionë lekë. Niveli i eksportit e ka renditur kommpaninë “Ka Trading” në vendin e 30 të renditjes së kompanive shqiptare sa i takon këtij treguesi, kurse sa i takon fitimit ajo renditet në vendin e 100. Mjaftojnë pra këto tregues për të kuptuar që kemi të bëjmë me një kompani tejet serioze, një kompani unike, një kompani që konkuron në tregje rajonale e globale, ndërkohë që subjekte të tjera i sjellin pampersat nga importi për ti tregtuar në tregun shqiptar. Por punët e kompanisë “Ka Trading”, sigurisht që do të shkonin akoma më mirë po të mos ishte për pezullimin prej një periudhe më shumë se 45 ditore të aktivitetit të kompanisë. Si një kompani që funksionon në tregje ku konkurenca është e ashpër, “Ka Trading” e ka të nevojshme rinovimin e shpeshtë teknologjik për tiu përgjigjur kërkesave për produktin e saj. Pikërisht një rinovim të tillë, një linjë të re, kompania shtoi gjatë vitit 2017, process ky që i mori rreth një muaj e gjysëm kohë dhe që ndikoi në rezultatin përfundimtar vjetor të kompanisë. Megjithatë, këto lloj investimesh janë të tilla që ia kompensojnë aktivitetin kompanisë në vitet pasardhëse. Ajo që është e sigurtë është se në vitin në vazhdim, aktiviteti i “Ka Trading” do të njohë një kapërcim cilësor. Sepse që nga casti që është krijuar e deri më tani, është provuar që kjo kompani nuk ka problem tregu, ndonëse konkurenca është e ashpër. Dhe akoma më tepër, kur dihet që kësaj kompanie i duhet të të konkurojë me kompani shumëkombëshe, kompani që kanë bërë histori në sektorin ku operojnë. Por edhe “Ka Trading” ka filluar të ndërtojë historinë e saj të suksesit. Gjatë vitit 2017, ajo vendosi të hyjë edhe në tregun Grek.

 

Me Shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2018”

Asllan Baraj

Emri i kompanisë:  KID ALB
Xhiro e biznesit 2017:  6 milionë euro
Numri i punonjësve:  100
Vendndodhja:  Maminas, Durrës

Viti 2017 ishte koha kur kompania e prodhimit të tullave “KID-ALB” bëri 10 vjet nga aktiviteti i saj. Dhjetë vite nuk janë shumë në jetën e një kompanie, porama janë mëse të mjaftueshëm për konstatuar e pohuar se kjo kompani është protagonist më i rëndësishëm në industrinë e prodhimit të tullave, kjo kompani është lider i sektorit të saj. Sigurisht, për të bërë bilancin e një kompanie mund të përdoren tregues të ndryshëm. Psh mund të shikohet dinamika e aktivitetit të saj ndër vite, mund të gjykohet nga pesha speci fi ke në treg, mund të arsyetohet mbi bazën e xhiros dhe rentabilitetit të kompanisë. E vërteta është se të gjithë këta tregues e evidento- jnë “KID-ALB”-in në pozitat e një kompanie të shëndetshme, me perspektivë të padiskutueshme edhe për të ardhmen, një kompani që zhvillohet në mënyrë të pandërprerë. Përgjatë vitit 2017, “KID-ALB” realizoi një xhiro thuajse të njëjtë me një vit më parë, por në ndryshim me një vit më parë, kompania përmirësoi ndjeshëm efektivitetin e saj që dëshmohet qartë tek treguesi i fitimit. Me 142 milionë lekë fi tim të deklaruar, kompania u rendit në vendin e 158 sa i takon kompanive me fitimin më të madh në Shqipëri gjatë vitit 2017. Dhe kjo e ka një shpjegim. Edhe në vitet paraardhëse KID-ALB ka punuar në mënyrë të tillë, duke proshuar me cilësi të lartë, duke mbajtur nën kontroll shpenzimet, duke prodhuar me kosto të arsyeshme e duke shitur gjithashtu me cmime të arsyeshme. Por në fund rezultati fi nanciar nuk mund të dilte kurrsesi si ai i vitit të kaluar sepse kompania ishte në process shlyerje kredie. Në muajin tetor te vitit të kluar, kompania likujdoi edhe këstin e fundit të një kredie rreth 12 milionë euro gjithsej, e tashmë ajo duket se ka hequr një peshë të madhe financiare nga vetja. Madje madje, likujdimi i një kredie të tillë në përmasa të konsiderueshme është jo vetëm tregues i padiskutueshëm suksesi në treg, por ndërkohë ky veprim tashmë e bën akoma më të fortë kompaninë në treg sa i takon aftësisë konkuruese.


Me Shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2018”

Kompania Birra “Korça”

Emri i kompanisë:  Birra “Korça”
Xhiro e biznesit 2017:  6.5 milionë euro
Numri i punonjësve:  106
Vendndodhja:  Korçë

Në sektorin e birrës ka një numur shumë të madh subjektesh me këtë natyrë aktiviteti. Disa janë kompani vendase që prodhojnë dhe tregtojnë birrë të markës që ata kanë krijuar apo trashëguar, kurse disa të tjera janë përfaqësi të kompanive të njohura në botë të kësaj pijeje alkolike. Dhe kur funksionojnë një numër i madh kompanish të cilat presupozohet që janë në një garë që fillon në 1 janar e përfundon në 31 dhjetor të vitit kalendarik, atëhere pyetja bazë që lind në këtë rast është ajo që lidhet me fituesin e kësaj gare. Pra kush është kompania fituese e garës duke tregtuar këtë asortiment? Që ti japësh një përgjigje kësaj pyetje është e nevojshme të mos bazohesh aq shumë tek perceptimet apo iluzionet që krijojnë re- klamat e kompanive. Sepse sa i takon kësaj cështjeje ato krijojnë vecse konfuzion tek qytetari. Statistikat janë ato që dëshmojnë ecuri të mirë apo të keqe dhe nëse nisemi nga statistikat, atëhere mund të themi me siguri që birra “Korca” ka ecurinë më të mirë në treg edhe përgjatë vitit 2017. Fitimi i siguruar është një prej treguesve kryesor që e ekspozon kompaninë rentabile apo jo dhe birra “Korca” në këtë component jo vetëm që është më mirë se të gjitha simotrat dhe konkurentet e saj në treg, por e ka këtë tregues akoma më të përmirësuar se sa një vit më parë. Kështu, me 156 milionë lekët fitim i siguruar gjatë vitit 2017, kompania birra “Korca” renditet në vendin e 146 ndër kompanitë më të suksesshme të vitit, por shënon edhe një rritje prej afro 20 për qind të treguesit të fitimit. Kurse kompanitë e tjera konkurente me të as që nuk arrijnë të renditen fare në këtë listë, cka do të thotë që ose nuk kanë dalë më fitim, ose kanë dalë më një fitim të papërfillshëm ose kanë realizuar fitim të mirë por nuk e kanë deklaruar atë në atë masë që ai ka qenë realisht.

Me Shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2018”

Zdenek Zemanek

Emri i kompanisë:  FORSCHNER
Xhiro e biznesit 2017:  7 milionë euro
Numri i punonjësve:  400
Vendndodhja:  Tiranë

Prej dy vitesh, në periferi të Tiranës, konkretisht në zonën e Vaqarrit fuksionon me efikasitet të plotë një kompani që merret me montimin dhe prodhimin e sistemeve kabllore për autobuzë të markës Mercedes. Është një investim gjerman dhe ajo që mund të thuhet pa më të voglin dyshim është fakti se ecuria e kompanisë Forschner është konform pritshmërive të investitorëve gjermanë. Fillimi i punës së kësaj kompanie, ishte një lajm i mirë për ekonominë shqiptare, pasi përvec faktitqë ecuria e mirë e një sipërmarrje të tillë transmeton një mesazh pozitiv edhe për investitorë të tjerë potencialë, por për më tepër për impaktin social që ka sjellë tek banorën e një zone si Vaqarri. Tashmë Forschner është një derë që po trokitet gjithnjë e më tepër nga të rinj e të reja të zonës, të cilët kërkojnë një punë. Që nga casti kur fabrika është hapur numri I punonjësve ka ardhur vazhdimisht në rritje, duke arritur në numrin actual prej mbi 400 punonjës. Rreth 90% e të punësuarve janë femra. Vetëm vitin e fundit janë rekrutuar më shumë se 160 persona. Mbizotërojnë të rinjtë e të rejat dhe kjo është e dukshme në një vizitë në ambientet e fabrikës. Më shumë se 60% e të punësuarve kanë një moshë maksimale deri në 30 vjeç. 70% e të punësuarve janë me arsim të mesëm, sipas të dhënave zyrtare të kompanisë. Ndryshe nga kompani të tjera e nga investitorë të tjerë, duket se tek Forschner nuk kanë patur vështirësi në gjetjen e fuqisë punëtore, pasi proceset janë realitisht të lehta e të kuptueshme, ndërkohë që kompania organizon trajnime për mësimin e punës. Kompania punon me sistem regjim të përpun- imit aktiv, duke e marrë materialin nga Gjermania dhe në Shqipëri bëhet montimi. Avantazhi, që shfrytëzohet, është kosto e lirë e fuqisë punëtore. Punonjësit shqiptarë janë vlerësuar si shumë të shpejtë, në krahasim me vendet e tjera ku Forschner ka fabrika. Edhe pagat janë më të larta se në industrinë tekstile e të këpucëve, që punon me të njëjtin regjim të përpunimit aktiv. Paga mesatare është 360 euro, ndërsa minimalja fillon nga 26 mijë lekë. Ambientet e kompanisë janë të ndriçuara mirë, nuk ka materiale të dëm- shme, proceset e punës janë të mirëpërcaktuara, me një saktësi gjermane. Përdoret sistemi Toyota i menaxhimit të prodhimit.

 

Me Shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2018”

Universiteti Europian i Tiranës

Emri i kompanisë:  Universiteti Europian i Tiranës
Xhiro e biznesit 2017:  7.5 milionë euro
Numri i punonjësve:  225
Vendndodhja:  Tiranë

Universiteti Europian i Tiranës u themelua në vitin 2006 prej një grupi akademikësh të rinj, gazetarësh dhe menaxherësh. Vizioni i UET është të jetë një universitet lider për zhvillimin e dijes në shoqërinë shqiptare, një qendër ekselence në formimin akademik të studentëve tanë, një qendër ekspertize të speciali- zuar në fushën e studimeve shoqërore – politike, ekonomike dhe juridike në vend, me ndikim në rajon e më gjerë, si dhe një qendër ekselence për kërkimin shkencor në drejtimet speci fi ke ku zotërojmë potencialet e duhura. Misioni I UET është t’u japim studentëve një edukim shumë cilësor, duke përthyer në të rezultatet e një kërkimi shkencor të vlefshëm, t’i shërbej dijes së shoqërisë shqiptare nëpërmjet mësimdhënies, kreativitetit, përdorimit të arritjeve më të mira të shkencës, si dhe partneriteteve me tregun e punës e atyre ndërkombëtare. Vlerat që UET përcjell janë: Cilësi dhe Ekselencë; Lidership dhe Punë Grupi; Liri eksplorimi intelektual; Drejtësi dhe Integritet; Transparencë dhe Përgjegjshmëri; Mësim gjatë gjithë jetës.


Me Shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2018”

Arben Ndreka

Emri i kompanisë:  “LUFRA sh.p.k
Xhiro e biznesit 2017:  7,5 milionë euro
Numri i punonjësve:  218
Vendndodhja:  Lushnje

Gjatë vitit 2017, kompania e prodhimit të produkteve blegtorale “LUFRA” festoi 25 vjetorin e saj. Eshte një kohë e gjatë dhe e mjaftueshme gjatë së cilës, është punuar cdo orë, cdo ditë, cdo muaj e cdo vit për të shkruar kapitujt e historisë së një suksesi, që tashmë është evident. Ajo që nisi si një nisëm spontane biznesi prej Arben Ndrekës, thjesht si një përpjekje e një njeriu, sot po figuron një realitet impresionues biznesi Aktualisht, kompania “LUFRA” është lidere e tregut ku ajo operon. Por këtë kurorë mbretërimi ajo ka vite që e ka marrë dhe po e ruan me fanatizëm. Pjesa më e madhe e konsumatorëve kanë bërë një “martesë” të gjatë e të fortë me këtë kompani, bazuar në besueshmërinë kundrejt saj. Dhe kanë bërë mirë. Sepse, në kushtet kur tregu i produkteve ushqimore përfaqëson problematika, rruga më e mirë që të mos bëhesh viktime e eksperimenteve, e manovrave mashtruese dhe e përpjekjeve të spekulantëve për të ndëruar biznes mbi fatkeqësinë tënde është ti besosh kompanive serioze si “LUFRA”. Sepse “LUFRA” nuk është thjesht një emër kompanie tashmë, por është një brand shqiptar, një brand që është bërë i njohur dhe i respektueshëm nga konsumatorët, pikërisht sepse ai njëhsohet me cilësinë, seriozitetin, përgjegjshmërinë e kujdesin karshi konsumatorit. Mbi 30 produktet që gjenden cdo ditë nëpër banakët e marketeve e supermarket- eve, e më pas në tavolinat e ngrenies së qytetarëve janë frut I një zinxhiri të tërë veprimesh që fillon me grumbullimin e qumështit cilësor nga fermat më të mëdha blegtorale të vendit e të kontrolluar rreptësisht nga laboratorët modern të kompanisë, përpunimin e tij nëpërmjet teknologjisë moderne të viteve të fundit, marketimin e tyre dhe shpërndarjen e përditshme nëpërmjet një flote prej më shumë se 70 automjetesh. Në dimër janë mbi 50 ton qumësht që përpunohen nga “LUFRA” në ditë, kurse në verë sasia shtohet, duke arritur deri në 70 tonë. Megjithëse kompania është rritur cdo vit krahasuar me paraardhësin, megjithëse “LUFRA” nuk është kërcënuar asnjëherë sa i takon statusit të liderit të sektorit ku operon, sërish, dëshira e drejtuesve për të synuar rritje të mëtejshme të kompanisë është konkretizuar me blerjen e fabrikës “MEGLE” apo atë të ujit mineral “DUKAT”. Kjo tregon se tashme familja Ndreka ndjehet e sigurtë dhe me përvojën e duhur në biznes.

Me Shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2018”

Ilir Linza

Xhiro e biznesit 2017:  8.5 milionë euro
Ndryshimi % 17/16:   + 15
Numri i punonjësve:  159
Vendndodhja:  Tiranë

Kur ne nisim e shqyrtojmë të dhënat ekonomiko-financiare që tregojnë performancën e biznesit shqiptar gjatë vitit që analizohet krijohet ideja që në sektorin e prodhimit të mobiljeve egziston vetëm një kompani, vetëm Fabrika e Përpunumit të Mobiljeve, FPM. Në fakt e vërteta është ndryshe. Ky sektor është i tejmbushur me subjekte e kompani, mirëpo thuajse të gjitha kanë një aktivitet modest, aktivitet i cili nuk arrin ti rendisë ata tek kompanitë me mëdha apo të suksesshme të Shqipërisë. Pra këto kompani nuk arrijnë dot të krahasohen me FPM e jo më të renditen ndër 200 kompanitë më të mëdha apo 200 kompanitë me të suksesshme të Shqipërisë. Është e qartë pra, që FPM, jo vetëm është lidere në sektorin e përpunimit të drurit e të prodhimit të mobiljeve, por ajo është në një pozicion të tillë që nuk të krahasuar me kompanitë e tjera simotra apo konkurente të saj. Kështu, FPM, edhe përgjatë vitit 2017 arriti të realizojë një aktivitet në kuotën e 1.2 miliardë lekëve ose afro 8.5 milionë eurove me një rritje prej 15 për qind prahasuar me një vit më parë. Kjo dinamikë aktiviteti, kjo rritje e faturimeve me një ritëm të mirë tregon se 2017 për kompani FPM ka qenë një vit i pëlqyeshëm. Se ku qën- dron suksesi i kompanisë nuk është e vështirë të dallohet, mjafton që të shikohet me vëmëndje fizionomia e aktivitetit të saj. Nga 1.2 miliardë lekë që është totali i aktivitetit të kompanisë, rreth 915 milioë lekë janë vlera e produktit të destinuar për eksport. Pra afro rreth 80 për qind e produktit të saj është adresuar në eksport. Janë shumë të pakta kompanitë shqiptare që ia kanë dalë mbanë të kenë të fuqishëm komponentin e eksportit. Pasi të kesh fuqi konkuruese në tregje ndërkombëtare do të thotë të përballosh një s fi dë tejet të madhe. Në fakt, eksporti është s fi da kryesore e biznesmenëve shqiptare, është matësja reale e vlerave të tyre dhe kompanive që drejtojnë. Ato që ia kanë dalë mbanë ta përbal- lojnë një s fi dë janë të pakta deri tani, por akoma më ta pakta janë kompanitë që thuajse shumicën e produktit të tyre e kanë vetëm për eksport. Një prej tyre është FPM Tuto Mobili, cka tregon se kjo kompani është krijuar e është menaxhuar me botëkuptimin dhe ligjësitë e duhura. Me afro 920 milionë lekë produkt për eksport, FPM është në vendin e 23 ndër 100 kompanitë më të mëdha të eksportit. Por në asnjë rast nuk duhet të harrojmë se nuk mund të bëhet një krahasim abstrakt dhe absolut edhe për këtë komponent, pasi në vendet e para janë kompani që eksporto- jnë kryesisht minerale shqiptare. Një fakt ky që ia mohon disi meritat FPM-së, si një kompani, e cila që kur është krijuar e deri më sot shumicën e produktit të saj e ka destinuar vetëm në eksport.

Me Shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2018”

Genc Mataj

Xhiro e biznesit 2017:  12 milionë euro
Ndryshimi % 17/16:   + 13
Numri i punonjësve:  130
Vendndodhja:  Durrës

Shoqëria Pelikan shpk është krijuar me 22 Mars 1995 nga Feruz Mataj, me aktivitet Shërbime Logjistike; Spedicion, Agjensi Detare, Transport kombëtar dhe ndërkombetar me mjetet e veta për të tretë, magazinazh, asistencë doganore etj. Që prej asaj kohe shoqëria ka patur synim krye- sor mbylljen e cikleve të plota logjistike me cilësinë maksimale të mundshme për veprimtari të ndryshme importi dhe eksporti për llogari të klienteve te saj. Aktiviteti i shoqërisë është rritur dhe zhvilluar në vite. Si rrjedhojë shoqëria gjithmonë e më shumë i është përshtatur tregut duke ofruar cilësi në shërbime, shtuar flotën e mjeteve të transportit dhe mjeteve të rënda përpunuese, duke rritur cilësine e personelit e së fundmi ambjentet për magazinazh. Në vitin 1999 shoqëria Pelikan nisi procedurat për hapjen e Magazinave Doganore, duke i hapur kështu rrugen një zhvillimi të ri, një model ky i pa zhvilluar më parë. Me anë të kësaj nisme shoqëria i dha më shumë mundësi tregut kombëtar dhe fqinjëve përreth të rrisnin aktivitetin e tyre në import/eksport. Shoqëria Pelikan me rolin kryesor si pritëse malli, organizuese për procedurat detare, doganore, ops shkarkim/ ngarkimit,transportit,logjistike, kontrolluese dhe lëshuese, realizon më së miri mbylljen e të gjithë ciklit të procedurave me të gjitha palët e përfshira (Nisës malli, pritës/klient dhe autoritet shteterore dhe doganore). Një sukses ky mjaft i madh si për klientët, shoqërinë por dhe për të ardhurat e shtetit shqiptar. Më tej, Shoqeria Pelikan sjell një tjetër risi në tregun shqiptar, atë të transportit të mallrave të konteinerizuara. Anijet e para erdhën nga Turqia, Greqia, si fillim me nga 10 apo 15 konteniere.

Me Shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2018”

Faik Curri

Xhiro e biznesit 2017:  12 milion EURO
Ndryshimi % 17/16:   + 30
Numri i punonjësve:  180
Vendndodhja:  Tiranë

Në sektorin e ndërtimit të vepravë të ndryshme dhe punimeve në infrastrukturë egzistojnë një numër i madh kompanish. Ndoshta më shumë se sa në cdo sektor tjetër. Por fakt është se kompania “CURRI” është një prej protagonistëve të rëndësishëm të saj, jo vetëm nga pikëpamja kogore e aktivitetit, por edhe intensiteti i saj. E themeluar që në vitin 1995, sot” CURRI” regjistron në jetën e saj afro 24 vite aktivitet, ndërkohë që të shumta janë edhe veprat që kjo kompani ka ndërtuar apo rehabilituar. Sikurse thamë, ndërtimi dhe punimet e ndryshme të infrastrukturë përbëjnë një sektor të “populluar” me subjekte dhe arsyet e masivizimit mund të jenë të shumëllojshme. Cdokush që ka themeluar një kompani të tillë mund të ketë patur arsyet specifike të nisjes së biznesit në këtë sektor, kurse për Faik Currin, ngritja e kompanisë së tij thjesht përbënte një zhvillim profesional, por tashmë i konkretizuar në kushtet e ushtrimit të iniciativës së lirë. I diplomuar në Fakultetin e Inxhnierisë së Ndërtimit për inxhinieri hidroteknike, Faik Curri nuk kishte ku ta kërkonte fatin e tij, më mirë se sa në një kompani të tijën, e cila zhvillonte aktivitetin, pikërisht në fushën ku ai ishte diplomuar. Në realitetin e biznesit shqiptar ka edhe mjaft raste te tjera biznesi, ku kuali fi kimi i ngushtë i themeluesit të saj është i lidhur me natyrën e aktivitetit të kompanisë dhe thuajse në shumicën e rasteve, këto kanë prodhuar histori suksesi. E tillë është edhe kompania CURRI.

Me Shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2018”

Nikolin Lleshi

Emri i kompanisë:  ALBA SHOES GROUP & TNA
ardhurat bruto 2017:  13 milionë EURO
Numri i punonjësve:  1947
Vendndodhja:  Lac, Kamëz, Vlorë, Çorovodë

Nelson Mandela thotë se: “Nje fitues eshte thjesht nje enderrues qe nuk dorezohet kurrë”. Ky është personifikimi perfekt i presidentit të shoqërisë Alba Shoes Group, z. Nikolin LLESHI, një biznesmen që nuk ndalet para asnjë vështirësie. ALBA është sinonimi i teknologjisë avanguardia që studion teknologjitë më të mira për kë punon. Çdo produkt i Alba Shoes është projektuar me shumë kujdes në çdo detaj duke iu nënshtruar testeve përkatës në çdo fazë të produktit. ALBA SHOES GROUP ka marrë certifi katën për cilësi ISO 9001: 2015 certifikuar nga TUV Austria . Gjatë vitit 2017 kemi pasur Auditime nga mbi 20 grupe auditoresh nga gjithe Europa ne lidhje me cilesine e prodhimit e kushtet e punes ne ambjentet tona e rezultatet kane qene vertetë pozitive per nje realitet shqiptar qe eshte rritur e permisuar ne vite. ALBA SHOES ështe nje investim 100% shqiptar.

Me Shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2018”