CONAD ALBANIA

Të ardhurat bruto 2015: 43 milionë EURO
Ndryshimi në % 15/14: +7
Numri i punonjësve: 160
Vendndodhja: Tiranë

Conad Albania është shoqëri e krijuar nga Conad Adriatico në Shqiperi me qëllim shtrirjen e prezencës së rrjetit dhe markës Conad në territorin shqiptar dhe jo vetëm. Rrjeti Conad është një nga rrjetet e retail-it ushqimor më të mëdhenj në Italy, partner i grupit REWE, që është nje nga grupet e retailit më të rëndësishmë në botë. Conad Adriatico është aksioner direkt i shoqërisë Conad Albania. Conad Albania është e licensuar në mënyrë eskluzive nga Conad Adriatico për ndërtimin dhe shtrirjen e rrjetit me emër Conad në Shqiperi, Maqedoni, Kosovë dhe Mal të Zi. Pra është e vetmja përfaqësuese e kësaj marke në rajon dhe e vetmja shoqëri e autorizuar për të përdorur emrin Conad, përmes dyqaneve në pronësi dhe gjithashtu skemës së Franchising-ut. Sot Conad Albania ka nje baze distributive qendrore ne autostraden Tirane – Durres si dhe nje rrjet prej 26 dyqanesh, nga të cilat, një superstore në qendrën Casa Italia dhe nje hipermarket ne qendrën Citypark. Situata ne Conad Albania gjate vitit 2015 është përmirësuar në mënyrë të ndjeshme, për sa i përket volumit total të shitjeve dhe rezultatit ekonomik të fundvitit.. Nje nga faktoret kryesore qe kane luajtur rol ne kete ndryshim eshte ndryshimi i struktures manaxheriale dhe reformimi i sistemeve ..

Me Shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2016”