SOTIR BULO

Emri i kompanisë: Alumil Albania
Të ardhurat bruto 2015: 11 milionë EURO
Numri i punonjësve: 155
Vendndodhja: Tiranë

Sektori i ndërtimit në Shqipëri vazhdon të përjetojë ditë të vështira. Pavarësisht se statistikat tregojnë një rritje prej 11 për qind të këtij sektori krahasuar me një vitmë parë, ai fi guron i tillë si rrjedhojë e disa investimeve publike të qëverisë dhe e disa projekteve të mëdha sikurse janë Hidrocentrali i Banjës apo Gazsjellësi TAP. Ndërsa investimet private në këtë sector njohin një tkurrje të ndjeshme. Për rrjedhopjë edhe aktiviteti i atyre kompanive që prodhojnë produkte apo shërbime për këtë sector. Në këtë kuptim, nuk ka asnjë arsye të habitemi se pse edhe veprimtaria e kompanive që merren me prodhimin e produkteve të duraluminit, dyerve dhe dritareve metalike njeh një zbritje gjatë vitit 2015, kundrejt vitit 2014. Shqipëria ka shumë kompani me këtë profi l ekonomik, por tre janë kompanitë kryesore të këtoj sektori. Dhe ajo që duket se e ka fi tuar sërish betejën mes tyre për vitin 2015 është sërish “Alumil Albania”. Me një aktivitet prej afro 11 milionë eurosh, “Alumil Albania” paraqitet si kompania kryesore e këtij sektori. Sigurisht, efektet e krizës i ka ndjerë edhe ajo, përderisa aktiviteti i kompanisë Alumil Albania ka patur një reduktim prej rreth 1.2 milionë eurosh ose 10-15 për qind të aktivitetit, krahasuar me vitin 2014.

Me Shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2016”