petrit-ago

PETRIT AGO

President i kompanisë “IMPULS” sh.p.k
Emri i kompanisë: Impuls sh.p.k
Të ardhurat bruto 2014: 2 milionë EURO
Numri i punonjësve: –
Vendndodhja: Lezhë

Petrit Ago është një njeri me shumë temperament. Nëse do të të qëllojë rasti të bashkëbisedosh me të, atëhere ka shumë mundësi të bëhesh pjesë e një dialogu pasionant, nëpërmjet të cilit ai do të shpalosë gjithë pathos e sinqeritet, ato cfarë ai mendon se janë bërë mirë në këtë vend e cfarë janë bërë keq. Pra, ai është në gjendje të të bëjë një bilanc të asaj cfarë është bërë dhe mënyrës se si është bërë përgjatë më shumë se dy dekadave, qe nga koha kur Shqipëria ndryshoi sistemin ekonomik dhe politik. Dhe këto nuk janë fjalë vetëm të një njeriu që ka fjalë, por konkluzione të një protagonisti aktiv në fushën e biznesit dhe sipërmarrjes pivate.

Me Shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2015”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *