agrokoni

RUZHDI KONI

Administrator i Përgjithshëm
i kompanisë “AGROKONI”
Emri i kompanisë: AGROKONI
Të ardhurat bruto 2015: 1 milionë EURO
Numri i punonjësve: 30
Vendndodhja: Tiranë

Shpeshherë, vlerat e një kompanie biznesi nuk përcaktohen aq shumë nga përmasat e saj në sektorin përkatës ku bën pjese, sikurse mund të jenë madhësia, pozicioni në treg apo efektshmëria e saj. Një rol përcaktues pra në dobinë e një kompanie ka natyra e aktivitetit të saj, aftësia për të qenë katalizator zhvillimesh e përfi timesh për ata të cilëve ajo ju shërben. Nga ky këndvështrim, kompania “AGROKONI” është një kompani me reputacion, një kompani me vlera, një kompani që stimulon një sërë zhvillimesh positive. Mjafton të përmendim risinë e fundit që ka për autor këtë kompani dhe që ka të bëjë me teknikën e re të pjalmimit të domateve. Në këtë mënyrë dalëngadalë domatja po kthehet produkti i parë i garantuar për konsumatorin shqiptar. Në saj të një teknike të re që bazohet në pjalmimin me bletë po kryhet zëvëndësimi i përdorimit të hormonit në lulet e domates. Ajo që po e realizon këtë proces është kompania Agrokoni nëpërmjet species Bombus Terretris dhe me mbështetjen e USAID-it.

Me Shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2016”