e_laro

Etleva Laro

Xhiro e biznesit 2020: 16 milionë euro
Ndryshimi në % 20/19: +16
Numri i punonjësve: 1010
Vendndodhja: Tiranë

Kur Shqipërinë e pllakosi pandemia e covid 19 të shumtë mund të kenë qenë ata biznesmenë, të cilët i ka pushtuar pasiguria e paniku. Sepse ngjarje të tilla ndodhin aq rrallë, sa që është e vështirë të parashikohen si një ngjarje e mundshme e për të cilën mund të merren masa mbrojtëse. Akoma më stresuese mund të ketë qenë situata në biznese të mëdha, që angazhojnë një numur të madh punonjësisht. Mirëpo, tani që ka kaluar më tepër se një vit i plotë nën “pushtetin” e Covid 19, konstatojmë me kënaqësi se kompanitë Prodyn dhe EFA Solution, kompani këto të krijuara
e të menaxhuara nga Etleva Laro kanë dalë të pacënuara nga epidemia e coronavirusit. Aktiviteti i kompanive është rritur në xhiro 16 për qind, e po kështu është rritur edhe përfitueshmëria.

Më shumë informacion mund të gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Më të mirët 2021”