Erdal Demir

Emri i kompanisë: “Kurum International”
Xhiro e biznesit 2020: 193 milion EUR
Numri i punonjësve: 615
Vendndodhja: Elbasan

Për biznesin shqiptar, viti 2020, ishte i vështirë. Pandemia krijoi një situatë të tillë, nga e cila u prekën thuajse të gjitha kompanitë shqiptare. Ndaj, kur bie fjala për ndonjë kompani në vecanti, pyetja më e natyrshme që mund të bëhet lidhur me shkallën e ndikimit dhe aspektet ku u konkretizua ky ndikim është mëse e natyrshme.
Një pyetje e tillë është me vend të bëhet edhe për Kurum International, si një nga kompanitë më të mëdha në vend për prodhimet e hekurit dhe celikut. Aq më tepër, që pandemia erdhi në një moment, kur KURUM kishte ndezur motorët e saj dhe po funksiononte shkëlqyeshëm për disa vite me radhë, që pas shpalljes së falimentit. Por që duhet theksuar gjithmonë që falimentimi i Kurum-it ka qenë një akt në respektim të ligjit, meqënëse kompania u ndodh përballë një konjukture të pafavorshme aktiviteti dhe jo një falimentim i përhershëm. E vërteta është se në muaj e parë të pandemisë, pra në periudhën nga marsi deri në gusht, aktiviteti i kompanisë u cënua ndjeshëm.

Më shumë informacion mund të gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Më të mirët 2021”