KOMPANIA ALBAELETTRICA

Ne vendosim standartet
Të ardhurat bruto 2014: 13.5 milionë EURO
Ndryshimi në % 14/13: +7
Numri i punonjësve: 80
Vendndodhja: Tiranë

Shoqëria Albaelettrica është specializuar në tregtimin me shumicë e pakicë të materialeve elektrike, civile, industriale, si edhe në projektimin dhe instalimin e tyre që prej vitit 1993. Kjo shoqëri është e para që ka sjellë në tregun shqiptar gamën dhe cilësinë e produkteve bashkëkohore të njohura në tregun Europian. Me një staf me kualifikim të lartë dhe të gatshëm në çdo kohë për t’iu përgjigjur nevojave të klientëve, individë apo biznese, Albaelettrica krenohet me menaxhimin e nivelit më të lartë dhe me kujdesin deri në hollësitë më të vogla për përmbushjen e kërkesavetë klientit; duke fi lluar që nga ideimi e konsulenca dhe deri tek projektimi e zbatimi duke ruajtur raportin më të mirë në treg midis cilësisë dhe çmimit.

Me Shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2015”

ROLAND HYSA

President i kompanisë “Miell Tirana”
Emri i kompanisë: Miell Tirana
Të ardhurat bruto 2014: 15 milionë EURO
Numri i punonjësve: 102
Vendndodhja: Tiranë

Biznesi i përpunimit të drithërave është një aktivitet, madhësia e të cilit kushtëzohet nga lëvizja në bursë e lëndës së parë. Pra grurit. Sa më i lartë të jetë cmimi i grurit, aq më i madh rezulton edhe biznesi dhe e kundërta. Pavarësisht kësaj, nisur edhe nga krahasimi me operaorët e tjerë të fushës, “Miell Tirana” rezulton të jetë një ndër protagonistët e rëndësishëm të këtij tregu. Me rreth 15 milionë euro aktivitet, të regjistruar gjatë vitit 2014, kjo kompani renditet në vendin e 94 ndër 200 kompanitë më të mëdha shqiptare. Pra “Miell Tirana” ka qenë dhe mbetet një subject shumë i rëndë- sishëm i tregut të përpunimit të drithërave. Dhe bëhet fjalë për një sektor, kapacitete përpunuese të të cilit i tejkalojnë disa herë nevojat e vendit.

Me Shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2015”

MAJLIND LAZIMI

Drejtor Ekzekutiv i Posta Shqiptare
Emri i Kompanisë: Posta Shqiptare sh.a.
Të ardhurat bruto 2014: 15 milionë EURO
Numri i punonjësve: 2294
Vendndodhja: Tiranë

Posta Shqiptare vazhdon të ngelet një nga kompanite publike më të medhaja dhe më të suksesshme në vend jo vetëm për nga volumi i sherbimeve dhe të ardhurave, por edhe për nga numri i madh i punonjësve. Sot kjo kompani mban vendin e tretë ndër 100 punëdhënësit më të mëdhenj në Shqipëri me 2294 punonjës në të gjithë territorin e Shqipërisë. Përvec volumit të të ardhurave dhe numrit të madh të të punësuarve, kjo kompani ka edhe rrjetin më të madh të zyrave ne vend me 550 zyra postare në të gjithë territorin e vendit, duke siguruar kështu një mbulim 100% të territorit shqiptar.

Me Shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2015”

SELIM SEVGEN & JONGJIAN XU

Drejtorë të Përgjithshëm të kompanisë BERALB sh a
Emri i kompanisë: Beralb sh.a.
Të ardhurat bruto 2014: 15 milionë EURO
Numri i punonjësve: 430
Vendndodhja: Pukë

Viti 2014 nuk mund të quhet një vit i mirë për kompaninë BERALB sh.a. Të ardhurat bruto të kompanisë rezultuan në rreth 15 milionë euro, shumë më poshtë , krahasuar me një vit më parë. Po kështu, viti i kaluar u mbyll me humbje për kompaninë. Por e gjitha kjo e ka një shpjegim dhe një kuptim. Bakri është një mineral i destinuar për eksport në tregjet ndërkombëtare dhe i kuotuar në bursë. Gjatë vitit 2014, cmimi i tij ka qënë shumë më poshtë se sa vitet e tjera dhe kjo e ka dekurajuar kompaninë të prodhojë sasi të mëdha, të cilat vetëm sa do ti shtonin humbjet në madhësi absolute. Kështu që në pritje të përmirësimit të konjukturës ndërkombëtare, BERALB sh.a është mjaftuar me nxjerrjen e afro 250 mijë tonëve bakër në vitin 2014 , nga rreth 500 mijë që ka nxjerrë një vit më parë.

Me Shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2015”

LAVDOSH PETOSHATI

President i “Pespa Alumin”
Të ardhurat bruto 2014: 16 milionë EURO
Ndryshimi në % 14/13: +1.2
Numri i punonjësve: 419
Vendndodhja: Durrës

Në këto kohe krize ndërkombëtare dhe kombëtare, e sidomos në këtë krize të vërtetë në të cilën ndodhet sektori i ndërtimit, të konstatosh rritje aktiviteti në një kompani është luks i madh. Mirëpo ja që fatmirësisht ka kompani që ta japin një kënaqësi të tillë. Aq më tepër kur një fat si ky ka ndjekur kompani të mirënjohura e të konsoliduara në treg sikurse Pespa Alumin. Një rritje prej 1.2 për qind e aktivitetit, krahasuar me një vit më parë, sigurisht që nuk përbën ndonjë ritëm të madh, ndonjë ritëm imprësionues, por shumë i rëndësishëm është fakti se dy karakteristika të rëndësishme ka pasur kompania lider e prodhimit të aluminit gjatë vitit 2014. Së pari pra se veprimtaria ka patur rritje me të ardhura vjetore prej 1.82 miliardë lekë pa TVSH të përfshirë dhe së dyti, sepse numri i fuqisë punëtore ka ardhur në rritje, e po kështu edhe vlera e eksportit.

Me Shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2015”

KOMPANIA AGRO BLEND

Emri i kompanisë: Agro Blend
Të ardhurat bruto 2014: 17 milionë EURO
Numri i punonjësve: 75
Vendndodhja: Vorë, Tiranë

Që prej 12 vitesh, kur ne kemi fi lluar Botimin Kombëtar: “Biznesi Shqiptar: Më të Mirët” bazuar në një mori indikatorësh, si madhësia e biznesit, lloji i aktivitetit, impakti social-ekonomik i veprimtarisë etj kompania AgroBlend ka qenë gjithmonë e pranishme. Për faktin e thjeshtë sepse gjatë analizës së treguesve ekonomiko-fi nanciarë të subjekteve që tregojnë performancën e tyre, AgroBlend është gjitmonë në mes të 200 kompanive më të mëdha shqiptare. E tillë ka qenë, e tillë rezulton edhe në vitin 2014. Me rreth 17 milionë euro aktivitet, kjo kompani renditet në vendin e 88 mes 200 kompanive më të mëdha të Shqipërisë. Dhe nuk duhet harruar që lloji i aktivitetit të kësaj kompanie nuk mund të jetë i krahasuar nga ana sasiore me kompani të tilla si ato që tregtojnë karburant apo me kompani telekomunikacionesh apo bankash.

Me Shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2015”

KLODIAN ALLAJBEU

Drejtor i Pergjithshem i kompanise Univers-Alb (Spitali Amerikan)
Të ardhurat bruto 2014: 21 milionë EURO
Ndryshimi në % 14/13: +4
Numri i punonjësve: 708
Vendndodhja: Tiranë

Në dhjetor 2006 SPITALI AMERIKAN çeli dyert me premtimin ambicioz dhe përgjegjësinë e madhe: diagnostikim dhe trajtim me standardet më të larta të mjekësisë modern përpacientët shqiptarë. Investimi i matur, i mirëmenduar dhe tepër ambicioz u fokusua fi llimisht në kardiologji dhe kardiokirurgji. Përkujdesja dhe vëmendja e SpitalitAmerikan ndaj pacientëve fi lloi ngazemra. Realizimi për here të pare në Shqipëri i koronarografi së dhe revaskularizimit të arterieve koronare në gjendje acute të infarktit të miokardit – ishte një prej arritjeve te padiskutueshme të kipit të kardiokirurgëve. Nga defektet e lindura në problemet e sistemit valvular; nga kirurgjitë e aortës tek bypasset; nga aorta ashendente në arteriet karotide e femorale, çdo kardiopati që prej 9vitesh ka gjetur trajtim në duart e ekipit të talentuar te SpitalitAmerikan. Sot, pas 9 vitesh punë intensive Spitali Amerikan, i shtrirë në 22 mijë m2 hapësirë, njihet jo vetëm si i pari dhe më i fuqishmi institucion privat shëndetësor por edhe si vendi ku janë realizuar për herë të parë shumësfi da të mjekësisë moderne.

Me Shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2015”

LUCA BUSI

President i “Coca-Cola Bottling Shqipëria”
Emri i kompanisë: Coca-Cola Bottling Shqipëria
Të ardhurat bruto 2014: 22 milionë EURO
Numri i punonjësve: 292
Vendndodhja: Kashar, Tiranë

Thonë se menaxherët e mirë janë ata që marrin vendimin e duhur në një kohë të shkurtër meditimi e refl ektimi. Nëse ky përcaktim është i saktë, atëhere po kaq i vërtetë është edhe fakti se pjesëtarët e familjes italiane, Busi janë menaxherë tepër të aftë e të zotë. Sepse kur atyre iu dha shansi dhe e drejta për të përfaqësuar shumëkombëshen e mirënjohur “Coca-Cola” në Shqipëri, vendimin për ta konkretizuar këtë propozim e morën brenda një kohe të shkurtër. Sic kujton sot Presidenti i “Coca-Cola Bottling Shqipëria”, Luca Busi, atëhere vetëm 19 vjec, “ne u mblodhem të 3, nena ime Cristina Busi Ferruzzi, xhaxhai Franko Busi dhe unë dhe pas një diskutimi të shkurtër konkluduam se ajo që duhet të bëjmë është të realizojmë investimin”.

Me Shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2015”

ALBAN JAHO

Drejtor i Përgjithshëm i kompanisë “DIGITALB”
Emri i kompanisë: DIGITALB
Të ardhurat bruto 2014: 39 milionë euro
Numri i punonjësve: 290
Vendndodhja: Tiranë

Digitalb njihet si kompania e cila revolucionarizoi tregun e transmetimit TV në Shqipëri. Duke përqafuar teknologjinë më në avanguardë dhe falë strategjive marketing inovative, Digitalb është krijuesi i një industrie të re televizive, atë të televizionit me pagesë “Multi Channel”. Në 10 vjet, Digitalb ka bërë një histori te madhe suksesi dhe mbetet edhe sot operatori më i madh dhe më i suksesshëm në Shqiperi ne tregun e televizionit me pagesë.

 
Me Shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2015”

CONAD ALBANIA

Emri i kompanisë: Conad Albania
Të ardhurat bruto 2014: 40 milionë EURO
Numri i punonjësve: 160
Vendndodhja: Tiranë

Conad Albania është shoqëri e krijuar nga Conad Adriatico në Shqiperi me qëllim shtrirjen e prezencës së rrjetit dhe markës Conad në territorin shqiptar dhe jo vetëm. Rrjeti Conad është një nga rrjetet e retail-it ushqimor më të mëdhenj në Italy, partner i grupit REWE, që është nje nga grupet e retailit më të rëndësishmë në botë. Conad Adriatico është aksioner direkt i shoqërisë Conad Albania.

Me Shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2015”