Kompania GSA

Xhiro e biznesit 2018: 90 milion EURO
Ndryshimi në % 18/17: +15
Numri i punonjësve: 141
Vendndodhja: Tiranë

Ka disa mënyra për të vlerësuar ecurinë e sektorit energjitik shqiptar. Mënyra më e mirë dhe e drejtpërdrejtë është ajo e statistikave që tregojnë nivelin e prodhimit të energjisë elektrike nga turbinate e hidrocentraleve në pronësi publike dhe atyre në pronësi private. P0r ndërkohë një tregues i mirë për mbarëvajtjen ose jot ë prodhimit vendas të energjisë është edhe ecuria e aktivitetit të një sërë kompanish private që janë të specializuara si “brooker” në sigurimin e këtij “malli” në tregun ndërkombëtar dge e ofrojnë në tregun shqiptar atëhere kur krijohen deficite mes kërkesës dhe ofertës nga impiantet prodhuese vendase. Një prej kompanive më të rëndësishme të këtij tregu, e krijuar shumë vite me parë dhe e specializuar në ndërmjetësimin e energjisë është GSA. Aktiviteti i kësaj kompanie, si dhe i simotrave të tjera në fushën e saj është i varur prej prodhimit të energjisë elektrike në Shqipëri. Nëse ky prodhim është i bollshëm, atëhere edhe aktiviteti i këtyre kompanive është në nivele jo shumë të larta. Mirëpo nëse ditët pa reshje vazhdojnë për një kohë të gjatë, atëhere ky është një lajm i mirë për këto kompani sepse kjo do të thotë se ata janë thirrur në apel për të plotësuar nevojat për një produkt aq të rëndësishëm sikurse është energjia.

Me shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2019”