e_georgakiev

Emil Georgakiev

Emri i kompanisë: ONE Communications
Xhiro e biznesit 2020: 70 milion EURO
Numri i punonjësve: 350
Vendndodhja: Tiranë

Kompania ONE Telekommunications është e para kompani e telefonisë celulare në Shqipëri, por që ka patur gjatë jetës së saj disa ndryshimë pronësie. Fillimisht lindi si kompani me kapital publik shqiptar dhe ishte kompania e parë dhe e vetme në tregun e telefonisë mobile nga viti 1995 deri në vitin 1999. Më pasa u ble nga kompania e njohur Cosmote. Pas privatizimit, ecuria e kompanisë ishte tejet e mirë dhe kjo është e kuptueshme për vetë shkallën e ulët të depërtimit të popullsisë shqiptare në telefoninë e lëvizshme dhe mungesën e konkurëncës së fortë (kompania e dytë në këtë treg e mori licensën në vitin 2000). Liberalizimi i tregut të telekomunikacioneve dhe shndërrimi i tij në një treg me 4 operatorë e forcoi shumë konkurencën dhe Kompania AMC ndryshoi pronësinë diku nga viti 2015, duke ndryshuar emrin në treg dhe duke u paraqitur me Telekom Albania. Nën këtë emër vazhdoi thuajse 4 vite, për të ndryshuar sërish pronësi dhe tashmë kompania është ONE Communications. Duket se privatizimi i fundit dhe kalimi nën pronësinë e Albania Telekom Invest Ad i ka bërë mirë kompanisë. Pasi gjatë vitit 2020, “ONE Telekommunications” arriti që të ruajë nivelin e të ardhurave të një viti më parë, duke siguruar pra rreth 8.5 miliardë lekë të ardhura. Edhe pse ishte vit i vështirë prej pandemisë, edhe pse depërtimi i SIM ka arritur në 117 për qind të popullisë, sërish ONE ka arritur të zgjerojë bazën e saj të klientëve në 37 për qind të bazës totale.

Më shumë informacion mund të gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Më të mirët 2021”