GSA1

Kompania GSA


Emri i kompanisë: GSA
Xhiro e biznesit 2021: 190 milion EURO
Numri i punonjësve: 171

Vendndodhja: Tiranë

Pavarësisht perceptimit të publikut, viti 2021 nuk ka qenë i keq për prodhuesit e energjisë elektrike. Ata, pra prodhuesit publikë, prodhuesit privatë dhe ata me kontrata koncensionare arriten që të hedhin në treg vetëm 8.963 MËh, ndërkohë që konsumi në total ishte rreth 8.4 MËh.
Prodhimi neto vendas i energjisë elektrike shënoi një rritje prej 68.7 për qind një rritje të lehtë. Ky prodhim u realizua nga hidrocentralet publike në masën 59.6 %, nga hidrocentralet private dhe koncensionare në masën 39.9 % dhe nga të tjerë prodhues (energji e rinovueshme) në masën 0,5 % të prodhimit neto vendas të energjisë elektrike.
Rritja prodhimit të energjisë elektrike ka ndikuar në uljen e importeve bruto të energjisë elektrike (energji në marrje) me rreth 30.4 për qind, krahasuar me një vit më parë. Ndërsa eksportet bruto të energjisë elektrike (energji në dhënie) u rritën me 2.9 herë, krahasuar me vitin paraardhës.

Më shumë informacion mund të gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Më të mirët 2022”