logo-ig

Robert Lili


Administrator i Përgjithshëm i kompanisë “Illyrian Guard”
Xhiro e biznesit 2021: 14 milionë euro
Ndryshimi në % 21/20: +70
Numri i punonjësve: 1604
Vendndodhja: Tiranë

Shoqëria “Illyrian Guard” sh.a është një kompani me kapital 100 % shtetëror e krijuar me vendim të Këshillit të Ministrave në 4 Prill 2019, për ofrimin e shërbimeve ndaj personave fizikë e juridikë, publikë dhe privatë. Autoriteti publik, që përfaqëson shtetin si pro- nar të 100 % të aksioneve të shoqërisë “Illyrian Guard”, sh.a., është Ministria e Brendshme.
Qëllimi i Shoqërisë “Illyrian Guard”, sh.a. është të ofrojë shërbime me pagesë, kundrejt subjekteve të treta, publike apo private, në fushën e rendit e të sigurisë publike, teknologjisë së informacionit dhe shërbime mbështetëse në Ministrinë e Brendshme dhe institucioneve në varësi të saj, në zbatim të kompetencave që i njihen kësaj të fundit sipas fushës së përgjegjësisë shtetërore.

Më shumë informacion mund të gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Më të mirët 2022”