Samir Mane


President i “Balfin Group”

Emri i kompanisë: Balfin Group

Xhiro e biznesit 2022: 350 milionë euro

Numri i punonjësve: 4500

Vendndodhja: Tiranë

Nëse do të shtrohet pyetja se cila ishte kompania apo grupi më i suksesshëm në terma absolutë gjatë vitit 2022 në Shqipëri, shumë kujtdo mund ti shkojë mendja tek biznesmeni i mirënjohur Samir Mane. Dhe jo pa shkak. Cdo vit kompanitë e krijuara dhe të menaxhuara nga ai performojnë në mënyrë më shumë se të kënaqshme, por gjatë vitit 2022 ato kanë patur rezultate ekonomiko financuare të tilla, që e bëjnë “Balfin Group”-in absolutisht më të suksesshmin e vitit. Ndonëse jo më të madhin. Megjithëse edhe sa i takon përmasave sasiore “Balfin Group” renditet ndër më të mëdhenjtë e vendit. 6 nga kompanitë e këtij grupi u futën ndër 200 kompanitë më të mëdha të Shqipërisë. Spar Albania rezultoi kompania më e madhe e grupit Balfin për vitin 2002. Me një xhiro prej 9.3 miliardë lekë, ajo siguroi një rritje impresionuese krahasuar me vitin paraardhës. Operoi me 75 markete, nga të cilat, 34 nën menaxhimin e drejtëpërdrejtë, dy hipermarkete dhe 42 markete të tjera me modelin FRANCHISE.

Më shumë informacion mund të gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Më të mirët 2023”