Shefqet Kastrati


Emri i kompanisë: Kastrati Group

Xhiro e aktivitetit 2022: 1 miliardë euro

Numri i punonjësve: 2500

Vendndodhja: Durrës

Kur në media autovizive shfaqen spote publicitare të kompanive përbërëse të Grupit “Kastrati”, ky element nuk harrohet të vohet në dukje. Pra sidoqoftë emri i kompanisë, çfarëdo produkti apo shërbimi të afrojë ajo, do ta shoqërojë “shënimi” që është “pjesë e “Kastrati Group”. Nuk është diçka e parëndësishme kjo, përkundrazi është dëshmi e vetëdijes për reputacionin që tashmë ka krijuar prej vitesh ky grup biznesi, më i fuqishmi i biznesit shqiptar. Me kompani të shumta që ushtrojnë aktivitete të ndryshme që fillojnë nga tregtimi i karburanteve, sigurimi, ndërtimi, trafiku ajror, menaxhimi dhe mirëmbajtja e rrugës së Kombit, hoteleria, turizmi etj etj. Kur folëm vjet rreth aktivitetit të këtij grupi parashikuam që në një të afërmë shumë të afërt dhe me ritmet e rritjes vjetore të tij, ky grup do ta kalonte kufurin e 1 miliardë euro xhiro vjetore. Dhe ja, treguesit e performancës së tij për vitin 2022 tregon se “Kastrati” Group u bë i pari grupim kompanish që e kaloi stekën e 1 miliardë eurove aktivitet vjetor. Pjesën më të madhe të kontributit në këtë rezultat historic e kanë kompanitë e karburanteve të shumicës dhe pakicës, të cilat regjistruan gjatë vitit 2022 një xhiro prej 93 miliardë lekësh. Natyrisht, një ndikim në këtë rritje ka patur edhe kriza që shkaktoi konflikti i Rusisë me Ukrainën, cka trazoi tregjet botërore të karburanteve, por edhe rritja e volumeve të shitjes nga dy kompanitë kryesore të Kastrati-t në këtë fushë.

Më shumë informacion mund të gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Më të mirët 2023”