Ram Geci

Xhiro e biznesit 2018: 14.5 milionë euro
Ndryshimi në % 18/17: +24
Numri i punonjësve: 281
Vendndodhja: Tiranë

Grupit ekonomik “Geci” me pronar dhe drejtues, biznesmenin e mirënjohur Ram Geci i kanë ecur mbrë punët gjatë 2018. Shifrat që sintetizojnë veprimtarinë ekonomike të një subjekti tregojnë se ky grup ishte një protagonist i sektorëve ku ai e ushtron veprimtarinë e tij: në infrastrukturë dhe hoteleri. Xhiro e realizuar nga Grupi ishte afro 14.5 milionë euro. Mund të mos duket një shifër biznesi që të detyrojë të të lërë me gojë hapur, por e tillë bëhet po qe se ajo krahasohet me veprimtarinë e Grupit, një vit më parë. Sepse rritja është mbi rreth 25 për qind. Me rezultatin e arritur gjatë vitit 2018, sa i takon xhiros, “Geci” rezultoi kompania e 171 më e madhe e Shqipërisë. Por ajo që është më e rëndësishme ka të bëjë me efektivitetin e kompanisë. Sepse në këtë tregues kompania paraqitet akoma më mirë. Janë rreth 284 milionë lekë fitim i siguruar nga ajo, ose një normë fitimi prej 14 për qind, cka e ekspozon aktivitetin e “Geci Group”, të konsoliduar, të balancuar e tepër të formalizuar. Krahasuar me një vit më parë, ky tregues i Geci-t është thuajse i dyfishuar, cka tregon për një përmirësim të efektivitetit të kompanisë.

Me shume Informacion mund te gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Me te miret 2019”