linza

Ilir Linza

Emri i kompanisë: FPM Tutto Mobili, Best Seller, FPD, Erbirion
Xhiro e biznesit 2020: 20 milionë euro
Numri i punonjësve: 159
Vendndodhja: Tiranë

A ka ndikuar pandemia në aktivitetin e grupit tuaj-e pyetëm Administratorin e Përgjithshëm të kompanisë FPM Tutto Mobili, Ilir Linza. “Na ka dëmtuar shumë”-u përgjigj në mënyrë të menjëhershme ai, duke dëshmuar kështu se kompanitë e drejtuara prej tij, patën një vit të vështirë, pikërisht prej një ngjarje të pazakontë që pushtoi botën për një periudhë relativisht të gjatë, sikurse ishte pandemia e Covid 19. Dhe po qe se marrim parasysh aktivitetin e kompanive FPM Tutto Mobili, FPD dhe Best Seller, nëqoftëse se sjellim ndërmend produktet që i ofrojnë këto kompani tregut, që janë mobiljet, divanët dhe këndet e ndryshme, pra artikuj mobilimi të shtëpisë, atëhere e kupton se nuk kishte shanse që këto kompani të mos dëmtoheshin. Tregtia e këtyre lloj artikujve ishte e natyrshme dhe e logjikshme që do të kufizohej e do të binte, në kushtet e një krize të gjithashme, sikurse ishte ajo e shkaktuar nga pandemia. Jo më tepër ana ana e volumit të aktivitetit se sa nga treguesit e fektivitetit të saj. Por në sektorin

Më shumë informacion mund të gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Më të mirët 2021”