download

Kompania GSA

Emri i kompanisë: GSA
Xhiro e biznesit 2020: 60 milion EURO
Numri i punonjësve: 171
Vendndodhja: Tiranë

Viti 2020 nuk ka qenë një vit i mirë për prodhuesit e energjisë elektrike. Ata, pra prodhuesit publikë, prodhuesit privatë dhe ata me kontrata koncensionare arriten që të hedhin në treg vetëm 5.314 MWh, ndërkohë që konsumi në total gjatë vitit të shkuar ishte 7. 590 MWh. Gjatë vitit 2020, energjia elektrike në dispozicion u ul me 0,3 %. Prodhimi neto vendas i energjisë elektrike në këtë periudhë arriti vlerën 5.315 MWh nga 5.208 MWh duke shënuar një rritje të lehtë prej 2.3 për qind. Ky prodhim u realizua nga hidrocentralet publike në masën 58,2 %, nga hidrocentralet private dhe koncensionare në masën 41,2 % dhe nga të tjerë prodhues (energji e rinovueshme) në masën 0,6 % të prodhimit neto vendas të energjisë elektrike.
Ulja e prodhimit të energjisë elektrike ka ndikuar në rritjen e importeve bruto të energjisë elektrike (energji në marrje) me rreth 2 për qind, krahasuar me një vit më parë. Kurse eksportet bruto të energjisë elektrike (energji në dhënie) u rritën me 25 për qind, krahasuar me vitin paraardhës.

Më shumë informacion mund të gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Më të mirët 2021”