m_korkuti

Maltin Korkuti

Emri i kompanisë Credins Bank
Xhiro e biznesit 2020: 79 milionë EUR
Numri i punonjësve: 1000
Zyrat qëndrore: Tiranë

Credins Bank u licencua në 2003 duke qenë banka e parë me kapital shqiptar dhe me një slogan origjinal: Ne flasim gjuhën tuaj. Përgjatë 18 viteve aktivitet, Credins Bank ka zgjeruar prezencën me rrjetin e degëve, të ATMs dhe POSs, duke shtuar në mënyre të vazhdueshme gamën e shërbimeve dhe produkteve bankare dhe sot mund të themi me krenari që ofrojmë dhe mbulojmë 3600 nevojat financiare të çdo klienti anembanë vendit.
Credins Bank ka qenë partneri kryesor i shumë investimeve dhe sipërmarrjeve shqiptare dhe një nga kontribuuesit kryesorë në fushën e përgjegjësisë sociale në të gjitha aspektet duke afirmuar më tej imazhin si banka e të gjithë shqiptareve. Sot, Credins Bank renditet në 3 bankat më të mira në treg, e para ne kredi dhënie dhe e dyta ne total asetesh dhe depozitash. Sikurse sot, banka ka mbi 950 punonjës profesionistë dhe të talentuar, 57 degë me shtrirje në të gjithë Shqipërinë dhe mbi 340,000 klientë (individë, biznese dhe institucione).

Më shumë informacion mund të gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Më të mirët 2021”