Rebani Likometa

Emri i kompanisë: IZVOR 99 dhe R.B.H Belinë
Xhiro e biznesit 2020: 25 milion EURO
Numri i punonjësve: 60
Vendndodhja: Tiranë, Elbasan

Rebani Likometa e ka fituar prej kohësh konkurencën në sektorin e tregtimit të bitumit. Që nga casti i krijimit të kompanisë Izvor 99 e deri tani, ai ka qenë një nga furnitorët më të mëdhenj të kompanive që merren me ndërtimin dhe shtrimin e rrugëve të reja, si dhe me ato që i riparojnë, pavarësisht faktit që në treg ka patur edhe kompani të tjera.
Duke ruajtur identitetin e kompanisë, duke u marrë me veprimtari të specializuar dhe duke mos pretenduar e mos preferuar për tu shpërndarë edhe në sektorë të tjerë biznesi, ai e ka mbajtur gjithmonë “Izvor 99” në nivelet e kompanisë lider. Dhe jo vetëm kaq, por me një diferencë të madhe me operatorët e tjerë që funksionojnë në këtë treg. Tek “Izvor 99”, kompanitë që merren
me infrastrukturën rrugore kanë gjetur partnerin më të mirë të mundshëm, atë që u aka siguruar gjithmonë, me cilësinë e duhur e me cmimin e leverdisshëm një nga produktet bazë sikurse
është bitumi.

Më shumë informacion mund të gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Më të mirët 2021”