Maltin Korkuti


Drejtor i Përgjithshëm i “Credins Bank”

Xhiro e biznesit 2022: 100 milionë EURO

Ndryshimi në % 22/21: +8

Numri i punonjësve: 1038

Zyrat qëndrore: Tiranë

Ecuria e bankës Credins përgjatë 2022 ka qenë mjaft pozitive në shumë tregues financiar. Si një bankë që vazhdon të këtë pozita solide në treg dhe si banka e dytë më e madhe në total asetesh dhe depozitash, banka Credins është përballur me sukses me sfidat ekonomike lokale dhe ato globale.
Tregu bankar shqiptar, edhe pse në vitin 2022 ka qenë sfidues për industrinë bankare, ka vijuar të rritet me (5% në total asete dhe 7% në kredidhënie). Market share ishte 15.9% në total asete dhe 16.86% në total llogaritë e klientëve duke mbajtur në këtë mënyrë ritmin e rritjes së tregut.

Më shumë informacion mund të gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Më të mirët 2023”