Luan Leka


President i “EHW” Group

Xhiro e biznesit 2022: 65 milion EURO

Ndryshimi në % 22/21: +15

Numri i punonjësve: 500

Vendndodhja: Tiranë, Krujë

Luan Leka ishte shumë i qartë rreth shkaqeve të “fikjes” së industrisë shqiptare kur vendi filloi ndryshimin e sistemit ekonomik. Ushtrimi i profesionit të inxhinierit në ekonominë e dikurshme të centralizuar, por edhe karriera e admirueshme si kryeinxhinier në kombinatin e autortraktorëve apo në Institutin e Studimeve Mekanike e kishin bërë dëshmitar të faktit që detyra e cdo ndërmarrje ishte vetëm të prodhonter. Jo për të shitur, pasi për këtë kujdesej ai që në atë kohë quhej Komisioni i Planit të Shtetit. Ndaj, kur Luan Leka filloi në vitin 1992 aktivitetin privat, duke krijuar “EHW”, ai e kishte tërësisht të qartë strategjinë e veprimit, ku tashmë jo vetëm duhej prodhuar, por edhe duhej shitur. Madje suksesi ka për etalon rritjen e volumeve të shitjes. Tani që “EHW” ka mbushur 30 vite jetë ajo ka disa karakteristika pothuajse unike në biznesin shqiptar.

Më shumë informacion mund të gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Më të mirët 2023”