Agro Blend Group


Xhiro e biznesit 2022: 75 milion EURO

Ndryshimi në % 22/21: +27

Numri i punonjësve: 302

Vendndodhja: Tiranë

Në realitetin shqiptar ka jo pak biznese që janë zhvilluar në atë formë dhe në ato përmasa saqë kanë arritur të marrin trajtën e një grupi të mirëfilltë biznesi. Me fjalë të tjera biznesit fillestar, i janë bashkangjitur me kalimin e kohës edhe aktivitete të tjera. Në se do të duhej të përmendnim apo ti referoheshim një shembulli tipik domethënës për mënyrën e kalimin të natyrshëm në nivelin e një grupi biznesi, Agroblend është nga të parët që na vjen ndërmend. Fillesat e kompanisë janë me një natyrë biznesi të dedikuar fermerëve shqiptar duke iu ofruar atyre produkte të ndryshme si pesticide, olehra kimike dhe organike, film plasik, aparate spërkatës, sisteme vaditjeje, didanë perimorë dhe frutorë etj. Me një aktivitet të ndërtuar mbi moton “gjithcka për fermerin, gjithmonë pranë fermerit”, Agroblend i ka furnizuar ata për një periudhë prej afro 28 vitesh me inpute bujqësore cilësore. Produktet vlerësohen cdo vit përmes provave në zona të ndryshme klimaterike dhe ato prezantohen në treg pas aprovimin nga ana e ekipit të Agroblend.

Më shumë informacion mund të gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Më të mirët 2023”