Avni Ponari


CEO i “SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA”

Emri i kompanisë: Sigal Uniqa Group Austria (Sigal Shqipëri, Sigal Kosovë, Sigal Maqedoni, Sigal Jetë, Fondi i Pensioneve Sigall)

Xhiro e biznesit 2022: 91 milion EURO

Ndryshimi në % 22/21: +13

Numri i punonjësve dhe agjentëve: 2100

Vendndodhja: Tiranë, Prishtinë, Shkup

Nëse do ta përfytyrojmë tregun e sigurimeve si një garë mund të themi se ajo është një garë pa surpriza, pa befasi, pa emocione. Për arsyen e thjeshtë se fituesi i kësaj gare në cdo fund të saj rezulton “Sigal Uniqa Group Austriak” dhe po ashtu, që në fillim të garës në cdo 1 janar të vitit pasardhës të gjitha “bastet” vendosen për të. Dhe kjo, sigurisht që e ka një shpjegim. Cdo gjë është rrjedhojë e një refleksi që ka stimuluar te të gjithë vëzhguesit dhe të interesuarit e këtij tregu fitimi i vazhdueshëm i garës, çdo vit, që kurse ajo është krijuar. Madje duke se “Sigal Uniqa Group Austria” nuk ka garë me të tjerët, por vetëm me veten. Duke përsosur vazhdimisht veprimtarinë e saj, duke shtuar vazhdimisht produkte në portofolin e saj të produkteve për konsumatorët e tregut të sigurimeve, duke shikuar mundësi, aty ku të tjerët nuk arrijnë të shikojnë.

Më shumë informacion mund të gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Më të mirët 2023”