Besnik Bami


CEO i Bami Holding

Xhiro e biznesit 2022: 17 milionë euro

Ndryshimi në % 22/21: +22

Numri i punonjësve: 264

Vendndodhja: Tiranë

Ka si qëllim kryesor për të ofruar produkte dhe shërbime cilësore dhe të ruaj besnikërinë ndaj klientëve si autoritete publike, ashtu edhe ato private dhe të kryejë me përkushtim dhe kujdes çdo veprimtari punimesh që merr përsipër.
“BAMI HOLDING” sh.p.k është një shoqëri me eksperiencë mbi 20-vjeçare për ndërtimin dhe asfaltimin e rrugëve në vend. Kjo shoqëri është themeluar si shoqëri me përgjegjësi të kufizuar në vitin 1999, me ortak të vetëm dhe administrator Z. Besnik Bami. Fillimisht ka ushtruar veprimtarinë e saj në Rrethin e Krujës. Objekt i veprimatarisë së saj konsistonte vetëm në: Tregtim të mallrave industriale, ushqimore, materiale ndërtimi me shumicë dhe pakicë.

Më shumë informacion mund të gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Më të mirët 2023”