Hajri Elezi


President i kompanisë “Lajthiza Invest”

Xhiro e biznesit 2022: 21 milion EURO

Ndryshimi në % 22/21: +20

Numri i punonjësve: 385

Vendndodhja: Pukë

Të ulur rreth një tryeze, Presidenti i kompanisë “Lajthiza Invest”, Hajri Elezi, bashkëshortja e tij dhe unë bisedonim rreth ecurisë së kompanisë, problematikave të biznesit të ujit, objektivave dhe realizimit të tyre, planet afatshkurtra dhe afatgjata të kompanisë etj. Presidenti Elezi na “bombardoi” me planet e tij, të cilat të krijonin idenë që vizioni i tij për Lajthizën nuk ishte përmbushur ndoshta as në masën 50 për qind. Dhe në një moment të caktuar ndërhyn bashkëshortja e tij dhe i kujton që është 55 vjec. I njohur për sensing e tij të zhvilluar të humorit, Hajriu përgjigjet duke thënë se “do më lërë aq kohë Zoti, sat ë realizoj planet që kam”. Jo pa qëllim i referohem këtij bashkëbisedimi. Sepse ai tregon qartë dimensionin e vecantë që ka një biznesmen profesionist. Ai tregon qartë dallimet mes botëkuptimit të një biznesmeni profesionist dhe qytetarëve të zakonshëm. Sepse biznesmenë profesionistë e vizionarë si Hajri Elezi shohin hapa, etapa e faza të zhvillimit të biznesit, aty ku qytetari e zakonshëm mendon se nuk ka më asnjë hapësirë për zhvillim të mëtejshëm.

Më shumë informacion mund të gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Më të mirët 2023”