Kompania Elka SA


Xhiro e biznesit 2022: 47 milion EURO Ndryshimi në % 22/21: +11

Numri i punonjësve: 419

Vendndodhja: Vrisera, Gjirokastër

Kompania ELKA- SA është ndër më të mirënjohurat në Shqipëri. Dhe kjo për shkak të disa faktorëve. Së pari prej kohëzgjatjes së aktivitetit. ELKA-SA është sot një kompani me histori suksesi mbi 25 vjecare, përgjatë së cilave ka rrënjosur një marrëdhënie të ngushtë me konsumatorët e produkteve të saj. Duke patur e duke rritur cdo vit besimin e konsumatorëve të shumtë, ELKA-Sa ka arritur të jetë ndër vite kompanitë lider të sektorit të saj Faktori i dytë që e bën të shumënjohur e të mirënjohur kompaninë Elka SA lidhet me numrin e madh të distribuohen dhe tregtohen numrin e madh të produkteve të saj, por njëkohësisht edhe me numrin e madh të konsumatorëve të produkteve të saj.
Përmes 25 vitesh investimi në infrastrukturë të lartë, teknologji inovative dhe njerëz të motivuar, Elka S.A. është bërë një nga distributorët drejtues në treg të disa prej produkteve konsumatore më të suksesshme në Shqipëri.

Më shumë informacion mund të gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Më të mirët 2023”