Nadir Causholli


President i kompanisë CFO Pharma

Emri i kompanisë: CFO Pharma

Xhiro e biznesit 2022: 60 milionë euro

Numri i punonjësve: 300

Vendndodhja: Tiranë

Kur Nadir Causholli themeloi kompaninë CFO Pharma, shumë të pakët mund të jenë ata që kanë parashikuar se ajo do të ishte lider në tregun farmaceutik. Kjo për arsyen e thjeshtë se në vitin 2003,kyr lindi CFO Pharma, në tregun farmaceutik kishte disa kompani të konsoliduara, me aktivitet të nisur më parë se sa ajo. Por ja që hierarkia në tregje nuk është e “ngrirë” njëherë e përgjithmonë. Pasi nëse ky do të ishte një rregull apo ligj i pashkruar atëhere nuk do të lindnin kurrë kompani e subjekte të reja. CFO Pharma tregoi se kur punohet me strategji e qartësi, me vullnet e përkushtim për arritjen e objektivave, merr edhe shpërblimin përkatës. Prej vitesh CFO Pharma është kompani lider në tregun farmaceutik shqiptar. Që nga viti i themelimit e deri më sot ajo ka njohur vetëm rritje dhe zgjerim. Fokusi i kompanisë është regjistrimi, importimi, shperndarja, shitja,marketing, promovimi dhe eksportimi i produkteve farmaceutike, pajisjeve medicinale dhe shtesave ushqimore.

Më shumë informacion mund të gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Më të mirët 2023”