Kompania ELKA SA


Xhiro e biznesit 2021: 41 milion EURO Ndryshimi në % 21/20: +4.6
Numri i punonjësve: 429
Vendndodhja: Vrisera, Gjirokastër

Për kompaninë ELKA S.A viti 2021 ishte me ecuri relativisht të kënaqshme.
Themi relativisht të kënaqshme sepse ndër të gjithë treguesit ekonomiko-financiarë që tregojnë mbarëvajtjen e një kompanie gjatë vitit, vetëm ai i fitimit nuk njohu rritje. Kurse të gjithë të tjerët patën përmirësime të ndjeshme, duke bërë që ELKA S.A të vazhdojë trendin e saj të rritjes së vazhdueshme nga njëri vit në tjetrin. Pavarësisht edhe prej periudhave të vështira sikurse ishte pandemia e Covid 19. Qarkullimi në total i kompanisë për vitin 2021 ishte rreth 4.9 miliardë lekë pa TVSH, që e krahasuar me një vit më parë dëshmon për një rritje prej 4.63 për qind. Rritje pati si tregu i brendshëm, edhe eksporti. Kështu, nga tregu i brendshëm u sigurua një total shitjesh prej 4 miliardë lekë, me një rritje prej 3.8 për qind. Kurse nga eksporti u realizua një xhiro prej 781 milionë lekë, që e krahasuar me periudhën parardhëse përfaqëson një rritje prej 8.7 për qind.

Më shumë informacion mund të gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Më të mirët 2022”


Agro Blend


Xhiro e biznesit 2021: 50 milion EURO
Ndryshimi në % 21/20: +30
Numri i punonjësve: 280
Vendndodhja: Vorë, Tiranë

Për kompaninë “Agro blend”, viti 2021 ishte një vit gjatë së cilit ajo performoi në mënyrë shumë të mirë. Madje, aq të mirë sa me plot siguri mund të themi se rezultatet e arritura nga kjo kompani vitin e kaluar ishin më të mirat e arritura ndonjëherë. Në tregues sasiorë e cilësorë. Kështu, kompania regjistroi një volum të përgjithshëm aktiviteti në vlerë në nivelin e 50 milionë eurove. Krahasuar me vitin paraardhës rritja ishte më shumë se sa 40 për qind. Por ky tregues i përmirësuar. Që tregon për shtim të volumit të shitjeve të kompanisë, nuk do të kishte shumë vlerë, po qe se treguesi i fitimit do të ishte në vend numëro, apo për më tepër, i përkeqësuar. E vërteta është se edhe fitimi i kompanisë ka ndjekur trendin rritës, duke “kërcyer” në nivelin e 414 milionë lekëve, ndërkohë që një vit më parë ai ishte rreth 385 milionë lekë. Por ajo që është edhe më e rëndësishme ka të bëjë me totalin e tatimeve e të takave të paguara nga kompania gjatë vitit 2021, shumë kjo që gjithashtu ka ardhur në rritje.

Më shumë informacion mund të gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Më të mirët 2022”


Luan Leka


Xhiro e biznesit 2021: 55 milion EURO
Ndryshimi në % 21/20: +12
Numri i punonjësve: 500
Vendndodhja: Tiranë, Krujë

Që prej vitit 1992, vit kur biznesmeni i mirënjohur Luan Leka themeloi kom- paninë e parë të tij EHW, ai duket se ka bërë një “betim” për të ndërtuar një aleancë besnike me konasumatorët e thjeshtë. Sepse E.H.W lindi si nevojë për të përmbushur nevo- jat e tyre me produkte të përpunuara mishi. Në Shqipërinë e viteve para -90-ës ishte krijuar një traditë në industrinë e prodhimit të sallameve, por ngjarjet që filluan në vitet 90-91 sollën shkatërrimin e këtyre ndërmarrjeve. Luan Leka nuk la të kalonte shumë kohë dhe duke ndërtuar kompaninë EHW shënoi njëherazi edhe procesin e rindërtimit të kësaj industrie. Sepse pas tij u ngritën edhe një sërë kompanish të reja me këtë natyrë biznesi. Se sa të drejtë ka patur atëhere ai, kur mes ideve të pafundme të biznesit, zgjodhi të ndërtojë një fabrikë të prodhimit të sallameve këtë e tregon e gjithë historia e mëpasme. E cila është një histori suksesi në kuptimin më të plotë të kësaj fjale.

Më shumë informacion mund të gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Më të mirët 2022”


Nadir Causholli


Emri i kompanisë: CFO Pharma
Xhiro e biznesit 2021: 60 milionë euro
Numri i punonjësve: 300
Vendndodhja: Tiranë

CFO Pharma është kompani lider në tregun farmaceutik shqiptar, e themeluar në vitin 2003. Që nga viti i themelimit e deri më sot ajo ka njohur vetëm rritje dhe zgjerim . Fokusi i kompanisë është regjistrimi, importimi, shperndarja, shitja,marketing, promovimi dhe eksportimi i produkteve farmaceutike, pajisjeve medicinale dhe shtesave ushqimore.
CFO Pharma mbulon si shpërndarje dhe promovim , 100% të farmacive në Shqiperi dhe Kosovë.

Më shumë informacion mund të gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Më të mirët 2022”


Avni Ponari


Emri i kompanisë: Sigal Uniqa Group Austria
(Sigal Shqipëri, Sigal Kosovë, Sigal Maqedoni, Sigal Jetë, Fondi i Pensioneve Sigal)
Xhiro e biznesit 2021: 81 milion EURO
Numri i punonjësve dhe agjentëve: 2100
Vendndodhja: Tiranë, Prishtinë, Shkup

Kur nuk kisha para të mjaftueshme, u ula të mendoja dhe nuk vrapova për të fituar para. Një ide është malli më i vlefshëm në botë”. Ai që e thotë këtë është Steve Jobs, një nga biznesmenët e shquar në botë, por tek kjo shprehje e tij më shkon mendja sa herë duhet të kuptoj e shpjegoj suksesin e Avni Ponarit në biznes. Kur zyrtarit i jepet urdhri i largimit të punës për arsye të ndryshme, presupozohet se ai është lajmi më i keq i mundshëm për të. Sepse rroga është e ardhura kryesore e tij dhe e familjes, ndaj ndër- preja e marrëdhënieve ekonomike është shikuar, madje edhe vazhdon të shikohet si një ngjarje dramatike nga shumë persona. Mirëpo me Avni Ponarin nuk ndodhi aspak kështu, atëhere kur iu komunikua ndërprerja e detyrës si drejtor i INSIG-ut të Tiranës. Nuk kaloi në panik, nuk u terrorizua me këtë ndryshim të bëftë të statusit të tij, nga drejtor në i papunë. Nuk e përjetoi si fundin e botës.

Më shumë informacion mund të gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Më të mirët 2022”


Maltin Korkuti


Emri i kompanisë Credins Bank
Xhiro e biznesit 2021: 101 milionë EUR
Numri i punonjësve: 997

Zyrat qëndrore: Tiranë

Banka Credins e mbylli vitin ‘21 me një performancë të kënaqshme financiare dhe në linjë me objektivat strategjike të vendosura, madje duke kapërcyer disa prej shifrave të buxhetuara. Rezultatet e arritura në fund të këtij viti të gjatë e të vështirë, janë pasqyrim i punës dhe energjive të përbashkëta të 997 punonjësve dhe asaj që kemi bërë çdo ditë, bashkërisht me çdo klient e në çdo degë të bankës Credins.

Më shumë informacion mund të gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Më të mirët 2022”


 

Luan Muça


Emri i kompanisë Delta Group
Xhiro e biznesit 2021: 145 milionë EUR
Numri i punonjësve: 1350

Zyrat qëndrore: Tiranë

Asgjë nuk ndodh rastësisht, këtë e vërteton puna dhe pozicioni ynë në piedestalin më të lartë të biznesit Shqipëtar dhe jo vetëm, pasi Delta Group është tashmë prezent në të tre kontinentet Europe, Afrikë dhe USA me produktet nga kompanitë Delta Home, Deutschcolor, Thermoswiss, Dast, Delta, tashmë edhe DC Industries, kjo fale vizionit dhe përkushtimit të Founder & CEO Z.Luan Muça. Delta Group ndër vite është vleresuar me disa cmime te rendesishme si: “Biznesi më i suksesshëm Import – Export per vitin 2014”, “Marka e Vitit” për Deutschcolor ne vitin 2015, “Superbrands Albania”, “Superbrands Kosova” etj.

Më shumë informacion mund të gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Më të mirët 2022”


 

Kompania GSA


Emri i kompanisë: GSA
Xhiro e biznesit 2021: 190 milion EURO
Numri i punonjësve: 171

Vendndodhja: Tiranë

Pavarësisht perceptimit të publikut, viti 2021 nuk ka qenë i keq për prodhuesit e energjisë elektrike. Ata, pra prodhuesit publikë, prodhuesit privatë dhe ata me kontrata koncensionare arriten që të hedhin në treg vetëm 8.963 MËh, ndërkohë që konsumi në total ishte rreth 8.4 MËh.
Prodhimi neto vendas i energjisë elektrike shënoi një rritje prej 68.7 për qind një rritje të lehtë. Ky prodhim u realizua nga hidrocentralet publike në masën 59.6 %, nga hidrocentralet private dhe koncensionare në masën 39.9 % dhe nga të tjerë prodhues (energji e rinovueshme) në masën 0,5 % të prodhimit neto vendas të energjisë elektrike.
Rritja prodhimit të energjisë elektrike ka ndikuar në uljen e importeve bruto të energjisë elektrike (energji në marrje) me rreth 30.4 për qind, krahasuar me një vit më parë. Ndërsa eksportet bruto të energjisë elektrike (energji në dhënie) u rritën me 2.9 herë, krahasuar me vitin paraardhës.

Më shumë informacion mund të gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Më të mirët 2022”


Marin Gjonaj


Emri i kompanisë: Gjonaj Group (INFO Telecom, ENER TRADE, Profesional Marketing, Pro broker)
Të ardhura bruto 2021: 320 milion EURO
Numri i punonjësve: 600

Nëse do të përpiqeshim të gjenim një fjalë të saktë që do të mund të përcaktonte në mënyrën më të saktë ecurinë e kompanive të “Gjonaj Group”, ajo do të ishte përcaktori: shkëlqyer. Nuk është një term euforik, as një term që buron nga dashamirësia dhe poziviteti ynë, por është një fjalë që imponohet nga shifrat e performancës së demonstruar nga kompanitë e “Gjonaj Group”. E sidomos Info Telecom e akoma më shumë, “ENER TRADE”. Shifrat janë të afta të “flasin” e të tregojnë shumë më tepër se sa mijëra fjalë, ndaj le ti referohemi asaj c’ka kanë demonstruar gjatë vitit 2021 dy kompanitë më të rëndësishme të Gjonaj Group. Sa i takon treguesit të madhësisë së biznesit, INFO Telecom regjistroi një xhiro në nivelin e 36 miliardë lekëve ose rreth 300 milionë eurove. E krahasuar me një vit më parë rritja ishte rreth 30 për qind. Por përmirësimi ishte akoma më i madh në treguesin e përfitueshmërisë së kompanisë. Ose e thënë ndryshe, fitimit të siguruar prej saj. Gjatë vitit 2021 kompania regjistroi një fitim prej afro 650 milionë lekësh ose rreth 5.5 milionë euro, ndërkohë që në vitin paraardhës ky tregues ishte në nivelin e 321 nga stafi. Duke mos përjashtuar edhe rolin shumë të rëndësishëm dhe përcaktues drejt suksesit që i takon organit vendimmarrës dhe Administratorit të kompanisë.

Më shumë informacion mund të gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Më të mirët 2022”


Erdal Demir


Xhiro e biznesit 2021: 346 milion EUR
Ndryshimi në % 21/20: +80

Numri i punonjësve: 770
Vendndodhja: Elbasan

Sikur drejtuesve aktualë të “Kurum International” t’ju kërkohej të shfaqnin një dëshirë me premtimin se tju realizohej, cilado qoftë ajo, me shumë mundësi kërkesa që ata do të formulonin do të ishte që edhe vitet e ardhshme kompania të gëzonte këtë perfor- mancë si ajo e vitit 2021. Sepse gjatë vitit që shkoi “Kurum” regjistroi një nga performancat më të mira në historinë e saj në Shqipëri. Dhe jo thjesht sepse treguesit e saj ekonomiko- financiarë janë dicka më të mira, krahasuar me ato të viteve të shkuara, por shumë më tepër se kaq. Janë ndjeshëm më të mirë, aq sa mund të thuhet se kemi të bëjmë me një vit tepër të vecantë të saj. Por le ti marrim me radhëkëta tregues. Sa i takon volumit fizik të produkteve Kurum prodhoi dhe shiti rreth 489 mijë ton shufra celiku, rreth 411 milionë KË energji elektrike, nga të cilat 222 milionë KË u destinuan për shitje, kurse pjesa tjetër për përdorim të vetë kompanisë. Krahasuar me vitin paraardhës janë mbi 60 mijë ton produkt më tepër i shitur. Por viti i lumtur i KURUM-it del më në pah, po qe se qenë një vit konjukture, pasi aktualisht cmimet kanë rënë, duke treguar ndikimin e ndjeshëm që kanë ato në xhiron dhe rentabilitetin e një kompanie.

Më shumë informacion mund të gjeni tek libri “Biznesi Shqiptar, Më të mirët 2022”